Order now to get the delivery before the Holidays! 馃巹

Regulamin sklepu internetowego

搂 1 Postanowienia wst臋pne


 1. Sklep internetowy Estrid, dost臋pny pod adresem internetowym estrid.com/pl, prowadzony jest przez Estrid Studios AB z siedzib膮 w Kungsgatan 12-14, 11143 Stockholm, szwedzki numer rejestracyjny firmy 559197-2404, adres poczty elektronicznej [email protected].

 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsument贸w i okre艣la zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem Sklepu.

搂 2 Akceptacja Regulaminu


 1. Tworz膮c Subskrypcj臋 i Konto poprzez zam贸wienie Produkt贸w, potwierdzasz przeczytanie, zrozumienie i akceptacj臋 Regulaminu. Je艣li nie zgadzasz si臋 z niniejszym Regulaminem, nie mo偶esz zamawia膰 Produkt贸w, za艂o偶y膰 Konta, czy rozpocz膮膰 Subskrypcji.

搂 3 Zmiany w Regulaminie


 1. W ka偶dej chwili mo偶emy wprowadzi膰 zmiany w niniejszym Regulaminie. W przypadku wi臋kszych zmian, kt贸re mog膮 mie膰 na Ciebie wp艂yw, powiadomimy Ci臋 o tym w wiadomo艣ci e-mail. Poinformujemy Ci臋 wtedy, 偶e wa偶ne jest, aby wyrazi膰 sprzeciw je艣li nie akceptujesz wprowadzonych zmian. Je艣li nie otrzymamy takiego sprzeciwu w ci膮gu trzydziestu (30) dni kalendarzowych po og艂oszeniu wprowadzenia zmian, automatycznie uznamy, 偶e akceptujesz te zmiany. Uznamy, 偶e akceptujesz zmiany r贸wnie偶 w przypadku zawarcia z nami umowy na Produkty, na przyk艂ad je艣li kontynuujesz zamawianie Produkt贸w w ramach Subskrypcji po wprowadzeniu przez nas nowych warunk贸w regulaminu Najnowsza wersja Regulaminu jest zawsze dost臋pna na naszej Stronie.

搂 4 Definicje


 1. Konsument - osoba fizyczna zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 w ramach Sklepu, kt贸rej przedmiot nie jest zwi膮zany bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

 2. Sprzedawca - Estrid Studios AB z siedzib膮 w Kungsgatan 12-14, 11143 Stockholm, szwedzki numer rejestracyjny firmy 559197-2404, (鈥濫strid鈥, 鈥瀖y鈥, 鈥瀗as鈥, 鈥瀗am", 鈥瀗ami", 鈥瀗asze" lub 鈥瀗asz鈥).

 3. Klient - osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮ce tak偶e osoba fizyczna posiadaj膮ca ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, dokonuj膮ca zakup贸w za po艣rednictwem Sklepu.

 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem internetowym estrid.com/pl.

 5. Umowa zawarta na odleg艂o艣膰 - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania um贸w na odleg艂o艣膰 (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron, z wy艂膮cznym wykorzystaniem jednego lub wi臋kszej liczby 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 do chwili zawarcia umowy w艂膮cznie.

 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 7. Zam贸wienie - o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu lub Produkt贸w ze Sprzedawc膮.

 8. Konto - konto klienta w Sklepie, s膮 w nim gromadzone s膮 dane podane przez Klienta oraz informacje o z艂o偶onych przez niego Zam贸wieniach w Sklepie.

 9. Formularz rejestracji - formularz dost臋pny w Sklepie, umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta.

 10. Formularz zam贸wienia - interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do Koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci.

 11. Koszyk 鈥 element oprogramowania Sklepu, w kt贸rym widoczne s膮 wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a tak偶e istnieje mo偶liwo艣膰 ustalenia i modyfikacji danych Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci ilo艣ci produkt贸w.

 12. Produkt - dost臋pna w Sklepie rzecz ruchoma/us艂uga b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

 13. Subskrypcja - us艂uga subskrypcji ofiarowana na Stronie Sklepu.

 14. Umowa Sprzeda偶y - umowa sprzeda偶y Produktu zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu internetowego. Przez Umow臋 Sprzeda偶y rozumie si臋 te偶 - stosowanie do cech Produktu - umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug i umow臋 o dzie艂o.

 15. Funkcje - oznaczaj膮 艂膮cznie Stron臋 Sklepu, Twoje Konto, Subskrypcj臋 i Produkty.

搂 5 Kontakt ze Sklepem


 1. Adres Siedziby: Kungsgatan 12-14, 11143 Stockholm, Szwecja

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]

 3. Klient mo偶e porozumiewa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 za pomoc膮 adres贸w podanych w niniejszym paragrafie, a tak偶e za po艣rednictwem czatu na stronie (znajdziesz go na estrid.com) w dni powszednie w godzinach pracy lub przez media spo艂eczno艣ciowe (Instagram @heyestrid or Facebook @Estrid).

搂 6 Wymagania techniczne


 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przegl膮dania asortymentu Sklepu oraz sk艂adania zam贸wie艅, niezb臋dne s膮:
  a. urz膮dzenie ko艅cowe z dost臋pem do sieci Internet i przegl膮dark膮 internetow膮,

  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  c. w艂膮czona obs艂uga plik贸w cookies.

搂 7 Informacje og贸lne


 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zak艂贸cenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, niedozwolonym dzia艂aniem os贸b trzecich lub niekompatybilno艣ci膮 Sklepu internetowego z infrastruktur膮 techniczn膮 Klienta.

 2. Przegl膮danie asortymentu Sklepu nie wymaga zak艂adania Konta. Sk艂adanie zam贸wie艅 przez Klienta na Produkty znajduj膮ce si臋 w asortymencie Sklepu mo偶liwe jest albo po za艂o偶eniu Konta zgodnie z postanowieniami 搂 9 Regulaminu albo przez podanie niezb臋dnych danych osobowych i adresowych umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 Zam贸wienia bez zak艂adania Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie s膮 podane w polskich z艂otych i s膮 cenami brutto (uwzgl臋dniaj膮 podatek VAT).

 4. Na ko艅cow膮 (ostateczn膮) kwot臋 do zap艂aty przez Klienta sk艂ada si臋 cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe), o kt贸rej Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.

 5. W przypadku Umowy obejmuj膮cej Subskrypcj臋 us艂ug na czas nieoznaczony ko艅cow膮 (ostateczn膮) cen膮 jest 艂膮czna cena obejmuj膮ca wszystkie p艂atno艣ci za okres rozliczeniowy.

 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozs膮dnie oceniaj膮c, na wcze艣niejsze obliczenie wysoko艣ci ko艅cowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena b臋dzie obliczana, a tak偶e o op艂atach za transport, dostarczenie, us艂ugi pocztowe oraz o innych kosztach, b臋dzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

搂 8 Korzystanie z Funkcji


 1. Nie mo偶esz zamawia膰 Produkt贸w ani korzysta膰 z 偶adnej z Funkcji, je艣li masz mniej ni偶 osiemna艣cie (18) lat, chyba 偶e masz prawne pozwolenie od swojego opiekuna prawnego.

 2. Produkty mo偶na zamawia膰 wy艂膮cznie na adres dostawy w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii, Niemczech, Austrii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii, Irlandii, Hiszpania lub W艂ochy.

 3. Zastrzegamy sobie prawo do powstrzymania si臋 od zawarcia umowy, bez podania przyczyn takiej decyzji.

 4. Korzystaj膮c z Funkcji, nale偶y zawsze przestrzega膰 wszystkich obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, regulacji i zam贸wie艅 publicznych. U偶ytkownik nie b臋dzie uzyskiwa艂 dost臋pu do Strony w inny spos贸b ni偶 za po艣rednictwem interfejs贸w publicznych (API) dostarczonych przez nas, lub w inny spos贸b wyra藕nie autoryzowany w niniejszym Regulaminie. Nie mo偶esz korzysta膰 z Funkcji w spos贸b sprzeczny z prawami i interesami naszymi lub os贸b trzecich.

 5. Zgadzasz si臋 przestrzega膰 wszystkich instrukcji i zalece艅 dostarczanych przez nas od czasu do czasu. Zgadzasz si臋 ponosi膰 odpowiedzialno艣膰 za wszystkie dzia艂ania, kt贸re maj膮 miejsce w ramach Twojego Konta. Po艣wiadczenia do Twojego Konta musz膮 by膰 zawsze bezpieczne i nie wolno Ci udost臋pnia膰 danych dotycz膮cych Twojego Konta stronom trzecim. Je艣li podejrzewasz, 偶e Twoje Konto lub Twoje dane uwierzytelniaj膮ce by艂y lub s膮 u偶ywane przez stron臋 trzeci膮, musisz niezw艂ocznie skontaktowa膰 si臋 z nami, korzystaj膮c z dowolnych Informacji Kontaktowych.

 6. Jeste艣my uprawnieni do odrzucenia lub zmiany Twojego zam贸wienia i zamkni臋cia Twojego Konta w przypadku, gdy podczas tworzenia Konta podasz nam nieprawdziwe, niedok艂adne, nieaktualne lub niekompletne informacje. Ma to r贸wnie偶 zastosowanie, je艣li nie przestrzegasz niniejszego Regulaminy (na przyk艂ad nie p艂ac膮c za Produkty na czas) lub innych bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. W przypadku wyst膮pienia kt贸regokolwiek z tych zdarze艅, skontaktujemy si臋 z Tob膮 i poprosimy o naprawienie naruszenia niniejszego Regulaminu.

搂 9 Zak艂adanie Konta w Sklepie


 1. W celu zam贸wienia Produkt贸w nale偶y za艂o偶y膰 Konto. Konto tworzone jest automatycznie przy pierwszym zam贸wieniu Produkt贸w i mo偶na je r贸wnie偶 za艂o偶y膰 bez konieczno艣ci wykupywania Subskrypcji. Nie mo偶esz przenosi膰 Konta na inne osoby i mo偶esz za艂o偶y膰 tylko jedno (1) Konto.

 2. Za艂o偶enie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie si臋 na Konto odbywa si臋 poprzez podanie loginu i has艂a ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma mo偶liwo艣膰 w ka偶dej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytu艂u jakichkolwiek op艂at usun膮膰 Konto poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Sprzedawcy, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w 搂 5.

 5. Program polecania Estrid - Je艣li masz konto, mo偶esz uczestniczy膰 w Programie polecania Estrid i udost臋pnia膰 sw贸j osobisty link polecaj膮cy, kt贸ry znajdziesz na swoim koncie. Program polecania oferuje korzy艣ci zar贸wno osobie wysy艂aj膮cej, jak i otrzymuj膮cej link. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zach臋t, dost臋pno艣ci i warunk贸w Programu polece艅 bez uprzedniego poinformowania u偶ytkownika.

搂 10 Produkty


 1. Nasz膮 podstawow膮 ofert膮 produktow膮 jest Zestaw Startowy oraz wymienne ostrza oferowane w ramach Subskrypcji. Estrid oferuje r贸wnie偶 bezp艂atne akcesoria do maszynek do golenia i produkty do piel臋gnacji cia艂a, dost臋pne w ramach jednorazowych przesy艂ek i na zasadzie subskrypcji (鈥濸rodukty鈥, ka偶dy z nich 鈥濸rodukt鈥). Wi臋cej informacji o Produktach mo偶na znale藕膰 na Stronie.

 2. Wszystkie tre艣ci na Stronie s膮 przeznaczone do prywatnej wiedzy lub potrzeb informacyjnych. Opisy maszynek Estrid nie zosta艂y zweryfikowane przez Szwedzk膮 Agencj臋 Lek贸w. Opisy sk艂adnik贸w, trwa艂o艣ci i inne przepisy s膮 podane w odniesieniu do oryginalnego produktu.

 3. Wszystkie Produkty musz膮 by膰 u偶ywane zgodnie z instrukcjami, 艣rodkami ostro偶no艣ci i wytycznymi, kt贸re s膮 do nich do艂膮czone. Twoim obowi膮zkiem jest upewnienie si臋, 偶e produkt nie zawiera niczego, na co masz uczulenie.

 4. Wszystkie Produkty na Stronie, w tym wszystkie dostarczane przez nas pr贸bki, s膮 przeznaczone wy艂膮cznie do u偶ytku osobistego. O ile nie okre艣lono inaczej, zastrzegamy sobie prawo do wymiany, wstrzymania lub modyfikacji dowolnego Produktu, kt贸ry oferujemy w sprzeda偶y lub jako cz臋艣膰 kolekcji, bez wcze艣niejszego powiadomienia Ciebie jako klienta.

 5. Poniewa偶 ustawienia kolor贸w urz膮dzenia, z kt贸rego korzystasz, mog膮 wp艂ywa膰 na kolory obraz贸w na Stronie, nie gwarantujemy, 偶e kolory zdj臋膰 Produkt贸w na Stronie s膮 realistyczne.

 6. Opinie o produktach s膮 zbierane i wy艣wietlane na stronie internetowej w przypadku wybranych produkt贸w. Autorami opinii o produktach s膮 klienci zweryfikowani na podstawie adresu e-mail i historii zam贸wie艅.

搂 11 Subskrypcja


 1. Zamawiaj膮c zestaw startowy, zawierasz umow臋 subskrypcji na uzupe艂nianie zapasu 偶yletek i innych wybranych produkt贸w. Oferta subskrypcji obejmuje r贸偶n膮 cz臋stotliwo艣膰 dostaw (np. 30, 60, 90 lub 120 dni mi臋dzy kolejnymi dostawami) lub cykl roczny, w kt贸rym jednorazowo dostarczany jest zapas produkt贸w na ca艂y rok. Opcje subskrypcji dost臋pne na stronie internetowej mog膮 ulega膰 zmianom. Cz臋stotliwo艣膰 subskrypcji lub nadchodz膮ce terminy dostaw mo偶na zmieni膰 w dowolnej chwili z poziomu konta.

 2. Mo偶esz zmieni膰 model Subskrypcji i/lub anulowa膰 Subskrypcj臋, wprowadzaj膮c zmiany na swoim Koncie lub kontaktuj膮c si臋 z nami u偶ywaj膮c naszych Informacji Kontaktowych. Wszelkie zmiany musz膮 by膰 dokonane co najmniej 24 godziny przed realizacj膮 kolejnego zam贸wienia Produkt贸w. Je偶eli Subskrypcja nie zosta艂a anulowana lub zmieniona w terminie, zostanie automatycznie odnowiona.

 3. Poprzez zam贸wienie Subskrypcji zgadzasz si臋, 偶e mo偶emy pobiera膰 p艂atno艣ci za automatyczne zam贸wienia Subskrypcji bez dodatkowej zgody do momentu rozwi膮zania umowy Subskrypcji. Ceny za te zam贸wienia b臋d膮 odpowiada艂y cenom podanym na stronie internetowej w momencie zawarcia przez u偶ytkownika umowy z nami.

搂 12 Zamawianie Produkt贸w


 1. Prosimy o zamawianie Produkt贸w zgodnie z instrukcjami na Stronie.

 2. Potwierdzenie Twojego zam贸wienia nast膮pi z naszej strony kiedy wy艣lemy Ci wiadomo艣膰 e-mail, kt贸ra oznacza, 偶e przyj臋li艣my Twoje zam贸wienie i zostanie w tym momencie zawarta mi臋dzy Tob膮 a nami umowa. Je艣li nie b臋dziemy w stanie potwierdzi膰 Twojego zam贸wienia, poinformujemy Ci臋 o tym pisemnie i nie obci膮偶ymy Ci臋 偶adnymi op艂atami. Mo偶esz wycofa膰 swoje zam贸wienie do czasu jego potwierdzenia i masz prawo do otrzymania zwrotu wszelkich p艂atno艣ci dokonanych na rzecz Estrid w zwi膮zku z takim wycofanym zam贸wieniem.

搂 13 Dostawa Produkt贸w


 1. Dodanie jakichkolwiek Produkt贸w na Stronie w okre艣lonym czasie nie oznacza ani nie gwarantuje, 偶e Produkty te b臋d膮 dost臋pne w dowolnym momencie.

 2. Standardowy czas dostawy podany jest na Stronie oraz w potwierdzeniu zam贸wienia. W szczycie sezonu i wyprzeda偶y dostawa mo偶e potrwa膰 d艂u偶ej.

 3. Podczas procesu sk艂adania zam贸wienia poinformujemy Ci臋, kiedy Twoje zam贸wienie zosta艂o otrzymane i kiedy Produkty zosta艂y wys艂ane, w tym wszelkie towary czy tre艣ci cyfrowe z nimi zwi膮zane. Informacje dotycz膮ce automatycznych zam贸wie艅 Subskrypcji mo偶na znale藕膰 na swoim Koncie.

 4. Dostawa odbywa si臋 za po艣rednictwem standardowej us艂ugi pocztowej na danym rynku.

 5. Niekt贸re alternatywy mog膮 wi膮za膰 si臋 z kosztem transportu, kt贸ry w takim przypadku jest wyra藕nie okre艣lony podczas sk艂adania zam贸wienia. Przewidywany czas dostawy tak偶e jest okre艣lany podczas procesu sk艂adania zam贸wienia. Pami臋taj, 偶e ma艂e paczki s膮 dostarczane do skrzynki pocztowej na Tw贸j zarejestrowany adres wysy艂ki, a du偶e paczki s膮 dostarczane do najbli偶szego punktu odbioru, kt贸ry poinformuje Ci臋 o odbiorze paczki.

 6. Mamy prawo obci膮偶y膰 Ci臋 kosztami powsta艂ymi w przypadku nieodebrania zam贸wionych Produkt贸w na czas z miejsca dostawy po dostarczeniu Produkt贸w.

 7. W przypadku wyczerpania si臋 Produktu w magazynie, zastrzegamy sobie prawo do niedostarczenia Produktu w okre艣lonym czasie dostawy lub anulowania zam贸wienia. Je艣li ju偶 zam贸wi艂e艣 Produkt, kt贸rego nie ma w magazynie, zaoferujemy Ci zwrot pieni臋dzy.

搂 14 Ceny i P艂ato艣ci


 1. Musisz ui艣ci膰 odpowiednie op艂aty maj膮ce zastosowanie w przypadku wybranych Produkt贸w okre艣lone i opisane na Stronie. Ceny Produkt贸w s膮 okre艣lone na Stronie i zawieraj膮 wszelkie wyra藕nie okre艣lone koszty dostawy, podatek od warto艣ci dodanej (VAT) i inne op艂aty i podatki (je艣li maj膮 zastosowanie). Cena dostarczonych Pa艅stwu Produkt贸w to cena wskazana na stronie zam贸wienia podczas sk艂adania zam贸wienia.

 2. Mamy prawo do zmiany cen Produkt贸w, dlatego obowi膮zuj膮ce ceny b臋d膮 okresowo umieszczane na Stronie. W przypadku zam贸wie艅 z艂o偶onych przed zmian膮 cen na Stronie, do tego konkretnego zam贸wienia b臋d膮 mia艂y zastosowanie ceny podane w potwierdzeniu zam贸wienia. Kontynuuj膮c zamawianie Produkt贸w po wej艣ciu w 偶ycie zmian cen, wyra偶asz zgod臋 na bycie zobowi膮zan膮 nowymi cenami.

 3. P艂atno艣ci za Produkty mo偶na dokona膰 zgodnie z poni偶szymi zasadami:

  a. Rozwi膮zania p艂atnicze r贸偶ni膮 si臋 w zale偶no艣ci od rynku, a formy p艂atno艣ci, kt贸re s膮 dost臋pne dla Ciebie s膮 widoczne podczas procesu realizacji transakcji. Mo偶esz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o r贸偶nych opcjach p艂atno艣ci na Twoim rynku tutaj.

  b. W zale偶no艣ci od tego, z us艂ug kt贸rego dostawcy p艂atno艣ci skorzystasz, zastosowanie b臋d膮 mia艂y warunki zewn臋trznego podmiotu przetwarzaj膮cego/dostawcy. Zewn臋trzny podmiot przetwarzaj膮cy/dostawca mo偶e poprosi膰 Ci臋 o podanie to偶samo艣ci, a tak偶e 艣ci膮gn膮膰 raporty o Twojej zdolno艣ci kredytowej. W przypadku, gdy skorzystamy do p艂atno艣ci z us艂ug strony trzeciej, nie b臋dziemy mie膰 dost臋pu do 偶adnych informacji dotycz膮cych p艂atno艣ci ani nie b臋dziemy ich przechowywa膰.

  c. Produkty mog膮 by膰 op艂acane kart膮 kredytow膮 lub debetow膮 i musisz upewni膰 si臋, 偶e na u偶ywanej karcie znajduj膮 si臋 wystarczaj膮ce 艣rodki w momencie, w kt贸rym zostanie dokonana p艂atno艣膰. Musisz dba膰 o dok艂adno艣膰 i aktualno艣膰 informacji o p艂atno艣ciach, co mo偶esz zrobi膰 za po艣rednictwem zak艂adki Konto na Stronie.

  d. Mo偶emy wystawia膰 faktury za Produkty z wyprzedzeniem lub po fakcie, z cz臋stotliwo艣ci膮 ustalon膮 za okres obj臋ty umow膮. Zgadzasz si臋 na wystawianie przez nas faktur elektronicznych, kt贸re b臋d膮 wysy艂ane na adres e-mail podany na Twoim Koncie. Musisz udost臋pnia膰 dok艂adne i aktualne informacje dotycz膮ce p艂atno艣ci, m.in. adres e-mail.

  e. Zgadzasz si臋 zap艂aci膰 w okre艣lonym terminie za wybran膮 przez siebie metod臋 p艂atno艣ci. Mamy prawo zamkn膮膰 Twoje Konto i/lub wstrzyma膰 wysy艂k臋 Produkt贸w do czasu uregulowania przez Ciebie wszystkich nale偶nych op艂at. P艂atno艣膰 po terminie mo偶e wi膮za膰 si臋 z dodatkowymi op艂atami za zw艂ok臋 i odsetkami zgodnymi z warunkami dostawcy p艂atno艣ci.

  f. Zgadzasz si臋, 偶e mo偶emy pobiera膰 p艂atno艣ci za automatyczne zam贸wienia subskrypcji bez dalszego zatwierdzania, dop贸ki nie wypowiesz swojej umowy subskrypcji. Ceny tych zam贸wie艅 b臋d膮 odpowiada膰 cenom podanym na Stronie internetowej w momencie zawarcia z nami umowy.

搂 15 Prawo odst膮pienia od umowy


 1. Konsument mo偶e w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu odst膮pi膰 od Umowy Sprzeda偶y bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Konsument ma r贸wnie偶 prawo do odst膮pienia od umowy w zwi膮zku ze zmian膮 modelu Subskrypcji.

 2. U偶ytkownik mo偶e zmieni膰 model swojej Subskrypcji i/lub zako艅czy膰 Subskrypcj臋 poprzez wprowadzenie zmian na swoim Koncie lub kontaktuj膮c si臋 z nami za po艣rednictwem naszych Danych Kontaktowych. Wszelkie zmiany musz膮 by膰 dokonane co najmniej 24 godziny przed realizacj膮 kolejnego zam贸wienia Produkt贸w. Je艣li Subskrypcja nie zostanie zako艅czona lub zmieniona w odpowiednim czasie, zostanie ona automatycznie odnowiona.

 3. Aby skorzysta膰 z prawa do odst膮pienia od umowy, musisz poinformowa膰 nas o swojej decyzji o odst膮pieniu od niniejszej umowy w formie wyra藕nego pisemnego o艣wiadczenia, kontaktuj膮c si臋 z nami za po艣rednictwem naszych Informacji Kontaktowych.

 4. Aby dotrzyma膰 terminu odst膮pienia od umowy, wystarczy, 偶e wy艣lesz informacj臋 dotycz膮c膮 wykorzystania przys艂uguj膮cego Ci prawa do odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.

 5. Skutki odst膮pienia od umowy:

  a. W przypadku odst膮pienia od Umowy zawartej na odleg艂o艣膰 Umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.

  b. Je偶eli jeste艣 konsumentem i odst臋pujesz od zawartej z nami umowy, zwr贸cimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie p艂atno艣ci (w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋) pod warunkiem, 偶e Produkty zostan膮 zwr贸cone w stanie niezmienionym bez zb臋dnej zw艂oki, nie p贸藕niej ni偶 w terminie czternastu (14) dni od dnia, w kt贸rym otrzymali艣my powiadomienie o odst膮pieniu. Ze wzgl臋d贸w higienicznych, prawo do odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje w przypadku zerwania z Produktu plomby. W takich przypadkach dokonamy potr膮cenia kwoty odpowiadaj膮cej warto艣ci danego Produktu. Zwroty b臋d膮 przetwarzane przy u偶yciu tych samych 艣rodk贸w p艂atno艣ci, kt贸rych u偶y艂a艣/e艣 do pocz膮tkowej transakcji.

  c. Wszelkie otrzymane Produkty, za kt贸re chcesz dosta膰 zwrot pieni臋dzy, musz膮 zosta膰 przez Ciebie zwr贸cone. Produkty, kt贸re chcesz zwr贸ci膰, powinny zosta膰 zwr贸cone bez zb臋dnej zw艂oki i w 偶adnym wypadku nie p贸藕niej ni偶 czterna艣cie (14) dni kalendarzowych od dnia, w kt贸rym zostali艣my poinformowani o Twojej decyzji o odst膮pieniu lub do momentu otrzymania przez nas dowodu, 偶e Produkty zosta艂y przez Ciebie odes艂ane najszybciej jak by艂o to mo偶liwe.

  d. Aby zwr贸ci膰 Produkty, nale偶y je wys艂a膰 (艂膮cznie z paragonem lub innym dowodem zakupu) na nast臋puj膮cy adres: Mainfreight Warehousing Zaltbommel, Wildemanweg 2, 5301 LT, Zaltbommel, Holandia. W przypadku zwrotu Produkt贸w musisz pokry膰 koszty wysy艂ki.

  e. Je艣li skorzystasz z prawa do odst膮pienia od umowy w zwi膮zku ze zmian膮 modelu Subskrypcji, Twoja Subskrypcja powr贸ci do ostatniego modelu, kt贸ry mia艂a艣/e艣 przed zmian膮.

  f. Zwrotu p艂atno艣ci Sprzedawca dokona przy u偶yciu takich samych metod p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Konsumenta u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inne rozwi膮zanie, kt贸re nie b臋dzie si臋 wi膮za艂o dla niego z 偶adnymi kosztami.

  g. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

  h. Konsument ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Produktu, tak偶e koszty zwrotu Produktu, je艣li ze wzgl臋du na sw贸j charakter Produkt ten nie m贸g艂 zosta膰 w zwyk艂ym trybie odes艂any poczt膮.

  i. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie warto艣ci Produktu wynikaj膮ce z korzystania z niego w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 6. Prawo do odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  a. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  b. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu,

  c. w kt贸re przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia,

  d. o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli Sprzedawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przez rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 utraci prawo odst膮pienia od Umowy,

  e. w kt贸rym cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od Umowy,

  f. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami.

搂 16 Reklamacja i gwarancja


 1. Umow膮 Sprzeda偶y obj臋te s膮 nowe Produkty.

 2. Sprzedawca jest obowi膮zany dostarczy膰 Klientowi rzecz woln膮 od wad.

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 za wszelkie wady istniej膮ce w chwili odbioru Produkt贸w. Nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek wady spowodowane przez Klienta, na przyk艂ad w przypadku nieprzestrzegania instrukcji konserwacji lub niew艂a艣ciwego obchodzenia si臋 z Produktami.

 4. W przypadku wyst膮pienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotycz膮ce r臋kojmi w kodeksie cywilnym.

 5. Produkty s膮 uwa偶ane za wadliwe na przyk艂ad w nast臋puj膮cych przypadkach:

  a. Nie s膮 zgodne z tym, co uzgodnili艣my w niniejszej Umowie lub co w inny spos贸b wynika z obowi膮zuj膮cych przepis贸w.

  b. Nie poinformowali艣my Ci臋 o szczeg贸艂ach dotycz膮cych Produkt贸w, o kt贸rych wiemy lub powinni艣my byli wiedzie膰, i o kt贸rych mo偶na racjonalnie oczekiwa膰, 偶e zostaniesz poinformowany, je艣li mo偶na za艂o偶y膰, 偶e takie zaniechanie poinformowania wp艂yn臋艂o na Twoj膮 decyzj臋 dotycz膮c膮 zakupu.

  c. S膮 w gorszym stanie, ni偶 mo偶na by si臋 spodziewa膰 na podstawie ceny, dacie produkcji i innych cechach.

 6. Reklamacj臋 nale偶y zg艂osi膰 pisemnie lub drog膮 elektroniczn膮 na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 7. Zaleca si臋, aby w reklamacji zawrze膰 m.in. zwi臋z艂y opis wady, okoliczno艣ci (w tym dat臋) jej wyst膮pienia, dane Klienta sk艂adaj膮cego reklamacj臋, oraz 偶膮danie Klienta w zwi膮zku z wad膮 towaru.

 8. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do 偶膮dania reklamacyjnego niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni informuj膮c o tym Klienta drog膮 mailow膮.

 9. W przypadku wykrycia wad mo偶esz:

  a. Wstrzyma膰 p艂atno艣膰 na tyle wysok膮, aby stanowi艂a zabezpieczenie roszczenia.

  b. Wymaga膰 nowej przesy艂ki, co oznacza, 偶e otrzymasz inne Produkty o tej samej warto艣ci.

  c. Wymaga膰 obni偶enia ceny.

  d. Wypowiedzie膰 umow臋, je艣li wada ma dla Ciebie istotne znaczenie.

搂 17 Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅


 1. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Konsumenta z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz pod nast臋puj膮cymi adresami internetowymi Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada nast臋puj膮ce przyk艂adowe mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅:

  a. Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego, o kt贸rym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z p贸藕n. zm.), z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z Umowy zawartej ze Sprzedawc膮.

  b. Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z p贸藕n. zm.), z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Konsumentem a Sprzedawc膮.

  c. Konsument mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy nim a Sprzedawc膮, korzystaj膮c tak偶e z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich).

搂 18 Zastrze偶enie


 1. Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich b艂臋d贸w na Stronie, w tym mi臋dzy innymi je艣li chodzi o opisy produkt贸w, specyfikacje, niedok艂adne ceny, szacowanie zapas贸w lub inne nieprawid艂owe informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania oczywistych b艂臋d贸w oraz do odpowiedniej zmiany lub aktualizacji informacji na Stronie w dowolnym momencie.

 2. Obrazy lub inne elementy wizualne na Stronie s艂u偶膮 wy艂膮cznie do cel贸w ilustracyjnych i nie gwarantujemy idealnego odzwierciedlenia rzeczywistej wielko艣ci ani dok艂adnego wygl膮du, pochodzenia czy funkcji Produkt贸w. Prosz臋 zapozna膰 si臋 z potwierdzeniem zam贸wienia, aby uzyska膰 szczeg贸艂owe informacje na temat pojemno艣ci zam贸wionych Produkt贸w.

搂 19 Op贸藕nienia


 1. Mo偶e si臋 zdarzy膰, 偶e nie uda nam si臋 dostarczy膰 Produkt贸w w uzgodnionym mi臋dzy nami terminie (i to nie Ty spowodowa艂a艣/e艣 to op贸藕nienie). W przypadku takiego op贸藕nienia mo偶esz:

  a. Wstrzyma膰 p艂atno艣膰 lub za偶膮da膰 zwrotu pieni臋dzy za zam贸wienie.

  b. Wypowiedzie膰 umow臋.

搂 20 Us艂ugi stron trzecich


 1. Czasami polegamy na us艂ugach stron trzecich i/lub dostawcach produkt贸w. Tacy dostawcy dzia艂aj膮 poza nasz膮 rozs膮dn膮 kontrol膮 i nie ponosimy odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek szkody spowodowane przez dzia艂anie lub zaniechanie, kt贸re mo偶na im przypisa膰.

搂 21 Wady i op贸藕nienia poza nasz膮 kontrol膮


 1. Nie ponosimy odpowiedzialno艣ci za op贸藕nienia i wady pozostaj膮ce poza nasz膮 kontrol膮. Je艣li nasi dostawcy b臋d膮 op贸藕nieni z powodu zdarzenia pozostaj膮cego poza nasz膮 kontrol膮, skontaktujemy si臋 z Tob膮 tak szybko, jak to mo偶liwe, aby Ci臋 o tym powiadomi膰 i podejmiemy kroki w celu zminimalizowania skutk贸w op贸藕nienia. Pod warunkiem, 偶e to zrobimy, nie b臋dziemy ponosi膰 odpowiedzialno艣ci za wady i op贸藕nienia spowodowane zdarzeniem, ale je艣li istnieje ryzyko istotnej wady lub op贸藕nienia, mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z nami, aby rozwi膮za膰 umow臋 i otrzyma膰 zwrot pieni臋dzy za wszelkie Produkty, za kt贸re zosta艂a wniesiona op艂ata, a nie dotar艂y do Ciebie.

搂 22 Dane osobowe w Sklepie internetowym


 1. Administratorem danych osobowych Klient贸w zbieranych za po艣rednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klient贸w zbierane przez administratora za po艣rednictwem Sklepu internetowego zbierane s膮 w celu realizacji Umowy Sprzeda偶y, a je偶eli Klient wyrazi na to zgod臋 - tak偶e w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klient贸w Sklepu internetowego mog膮 by膰:

  a. W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesy艂k膮 pocztow膮 lub przesy艂k膮 kuriersk膮, Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo藕nikowi lub po艣rednikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora.

  b. W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu p艂atno艣ci elektronicznych lub kart膮 p艂atnicz膮 Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obs艂uguj膮cemu powy偶sze p艂atno艣ci w Sklepie internetowym.

 4. Klient ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia Umowy Sprzeda偶y skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy.

搂 23 W艂asno艣膰 i prawa w艂asno艣ci intelektualnej


 1. Strona jest w艂asno艣ci膮 Estrid i jest zarz膮dzana przez Estrid. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy handlowe, logo i inne prawa w艂asno艣ci intelektualnej lub przemys艂owej, kt贸re posiadamy i wykorzystujemy, a tak偶e te prezentowane w Funkcjach (w tym tytu艂y, grafiki, ikony, skrypty, kody 藕r贸d艂owe itp.) s膮 nasz膮 w艂asno艣ci膮 lub w艂asno艣ci膮 strony trzeciej w postaci licencjodawc贸w i nie wolno jej powiela膰, rozpowszechnia膰, sprzedawa膰, u偶ywa膰, modyfikowa膰, kopiowa膰, ogranicza膰 ani wykorzystywa膰 (w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci) bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. 呕adne prawa w艂asno艣ci intelektualnej nie zostan膮 przekazane u偶ytkownikowi ani 偶adnej stronie trzeciej zgodnie z niniejszym Regulaminem, ani w 偶aden inny spos贸b w zwi膮zku z zam贸wieniem Produkt贸w lub korzystaniem z innych Funkcji.

 2. Nie wolno manipulowa膰, pr贸bowa膰 uzyska膰 nieautoryzowanego dost臋pu, modyfikowa膰, w艂amywa膰 si臋, naprawia膰 ani dostosowywa膰 w 偶aden inny spos贸b do jakichkolwiek cel贸w 偶adnego z naszych materia艂贸w, sprz臋tu, kod贸w 藕r贸d艂owych czy informacji.

 3. Produkty i inne informacje, w tym wszystkie powi膮zane prawa w艂asno艣ci intelektualnej, dostarczone i udost臋pnione przez nas, pozostaj膮 nasz膮 wy艂膮czn膮 w艂asno艣ci膮. Nie mo偶esz wykorzystywa膰 naszej wy艂膮cznej w艂asno艣ci do cel贸w komercyjnych lub jakichkolwiek innych bez naszej pisemnej zgody.

搂 24 Postanowienia ko艅cowe


 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane s膮 w j臋zyku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn to jest: zmiany przepis贸w prawa, zmiany sposob贸w p艂atno艣ci i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu. O ka偶dej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego oraz europejskiego, w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego; ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Klient ma prawo skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. W tym celu mo偶e z艂o偶y膰 skarg臋 za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Say hey to our new referral program!

Give 50% off The Starter Kit and get razor blades for free by inviting your friends that are not yet part of the Estrid family.