Visselblåsning Estrid

På Estrid strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats i sin helhet där oegentligheter eller där missförhållanden inte bör förekomma, och samma gäller för ledarskap och anställdas beteende. Anställda på Estrid uppmanas alltid att först kontakta den berörda personen, chefen eller personal teamet vid eventuella problem eller oegentligheter. Genom att erhålla er möjligheten att rapportera ser vi till att upprätthåller vi det det tillsammans.

Estrid följer gällande lagstiftning om visselblåsning där det är möjligt att rapportera arbetsrelaterade oegentligheter av allmänt intresse inom organisationen där rapportören är, har varit eller kommer att vara aktiv. Vi använder Visslans visselblåsare kanal som säkerställer din anonymitet och hög plattforms säkerhet. Du kan nå den genom att klicka här: https://estrid.visslan-report.se/.

Vem kan rapportera?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom företaget. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden hanteras initialt av Advokatfirman Lindahl för att garantera oberoende hantering av ärenden, varav interna kontaktpersoner hos oss sedan kan komma att ta över ärendet.

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsning ärenden så hänvisar vi till vår fullständiga visselblåsarpolicy via länken nedan som innehåller alla detaljer.

Visselblåsarpolicy

Nu får du belöning när du bjuder in vänner!

Värva dina vänner! De får ett kostnadsfritt resefodral och du får 69 SEK i rabatt på din nästa prenumeration.