Sidst opdateret: 29. april 2022

Estrid Studios AB's privatlivspolitik

Estrid Studios værner om privatlivets fred og beskytter de personlige data, som vi modtager. Alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. I denne politik beskriver vi, hvordan og til hvilke formål vi bruger dine personoplysninger, samt hvilket lovligt grundlag vi bruger, og hvilke foranstaltninger vi træffer for at beskytte personoplysningerne. Vi giver også oplysninger om, hvordan du udøver de rettigheder, du har i forbindelse med vores behandling af personoplysninger.

Hvorfor og hvem?


Estrid Studios AB reg. nr. (559197-2400) ("Estrid Studios", "vi", "os", "vores") er dataansvarlig for alle personoplysninger, der er anført i denne privatlivspolitik ("politikken"), som dækker alle Estrid Studios-brands: Estrid og April. For at være fuldt gennemsigtige med hensyn til, hvor dine personoplysninger opbevares og behandles, vil vi også give en liste over kategorier af modtagere, som personoplysningerne vil blive videregivet til ("Vores databehandlere" nedenfor). Denne politik indeholder oplysninger om, hvordan vi håndterer personoplysninger, når du kommunikerer med os eller besøger vores hjemmesider www.estrid.com og/eller www.itsapril.com (sammen "funktionerne").

Den tilsigtede modtager af oplysningerne i denne politik er:

 • Kunder

 • Besøgende på vores hjemmeside

Definitioner


"Gældende lovgivning" henviser til den lovgivning, der gælder for behandling af personoplysninger, herunder GDPR, supplerende national lovgivning samt praksis, retningslinjer og anbefalinger udstedt af en national eller EU-tilsynsmyndighed.

"Dataansvarlig" er den virksomhed/organisation, der beslutter, til hvilke formål og på hvilken måde personoplysningerne skal behandles, og er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

"Datasubjekt" er den levende, fysiske person, hvis personoplysninger behandles.

"Personoplysninger" er alle oplysninger, der direkte eller indirekte vedrører en identificerbar fysisk person.

"Behandling" betyder enhver operation eller række af operationer, der udføres med personoplysningerne, f.eks. opbevaring, ændring, læsning, overdragelse og lignende.

"Databehandler" er den virksomhed/organisation, der behandler personoplysningerne på vegne af den dataansvarlige og derfor kun kan behandle personoplysningerne i overensstemmelse med den dataansvarliges instrukser og gældende lovgivning.

Ovenstående definitioner gælder i politikken, uanset om de er med versaler eller ej.

Estrid Studios' rolle som dataansvarlig


Oplysningerne i denne politik dækker behandling af personoplysninger, som Estrid Studios er dataansvarlig for. Som dataansvarlig er vi ansvarlige for den behandling, som vi beslutter formålet med ("hvorfor") og midlerne til behandlingen (hvilke metoder, hvilke personoplysninger og hvor længe de opbevares). Politikken beskriver ikke, hvordan vi behandler personoplysninger i en databehandlers rolle – dvs. når vi behandler personoplysninger på vegne af vores kunder.

Estrid Studios leverer produkter på abonnementsbasis, og vi indsamler og gemmer derfor data, så vi blandt andet kan oprette brugerkonti, sende produkter og kommunikere med vores kunder.

Estrid Studios' behandling af personoplysninger


Vi har et ansvar for at beskrive og demonstrere, hvordan vi opfylder de krav, der stilles til os, når vi behandler dine personoplysninger. Dette afsnit har til formål at beskrive:

 • At behandling af personoplysninger er nødvendig for formålet

 • At vi har identificeret det lovlige grundlag for behandlingen

Lovligt grundlag


Samtykke – Estrid Studios kan behandle dine personoplysninger, efter at du har givet dit samtykke til behandlingen. Oplysninger om behandlingen gives altid i forbindelse med anmodningen om samtykke.

Udførelse af en kontrakt – Behandlingen er nødvendig for udførelsen af en kontrakt indgået mellem os og datasubjektet eller for at forberede indgåelsen af en aftale med datasubjektet.

Legitim interesse – Estrid Studios kan behandle personoplysninger, hvis vi har vurderet, at en legitim interesse tilsidesætter interessen for grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder for datasubjektet, og hvis behandlingen er nødvendig for det pågældende formål.

Juridisk forpligtelse – Vi er forpligtet af love og bestemmelser til at behandle personoplysninger som følge af vores forretning.

Behandlinger og hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger


Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, de blev indsamlet til, f.eks. så længe du har en aktiv aftale (abonnement) med os, samt 3 år efter, at aftalen er blevet opsagt. I nedenstående liste angiver vi, hvor det er muligt, den periode, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, og de kriterier, der anvendes til at bestemme opbevaringsperioden.

1. Behandling og formål med behandlingen: Håndtering af ordrer og køb

Personoplysninger: Navn, e-mailadresse, leveringsadresse, fakturaadresse, betalingsmetode, og abonnements- og ordreoplysninger (bestilte produkter, abonnementsfrekvens, ordrenummer osv.)

Kilde: Direkte fra datasubjektet og fra vores ordrehåndteringssystem

Lovligt grundlag: Kontrakt (Vilkår og betingelser)

Opbevaringsperiode: Dataene opbevares i den tid, du har en aktiv aftale (abonnement) med os, samt 3 år efter, at aftalen er blevet opsagt. 

2. Behandling og formål med behandlingen: Oprettelse af en konto

Personoplysninger: Navn, e-mailadresse, leveringsadresse, fakturaadresse, telefonnummer, betalingsmetode , og abonnements- og ordreoplysninger (bestilte produkter, abonnementsfrekvens, ordrenummer osv.)

Kilde: Direkte fra datasubjektet og fra vores ordrehåndteringssystem

Lovligt grundlag: Kontrakt (Vilkår og betingelser)

Opbevaringsperiode: Dataene opbevares i den tid, du har en aktiv aftale (abonnement) med os, samt 3 år efter, at aftalen er blevet opsagt. 

3. Behandling og formål med behandlingen: Yde kundeservice

Personoplysninger: Navn, e-mailadresse, leveringsadresse, fakturaadresse, telefonnummer, betalingsmetode, og abonnements- og ordreoplysninger (bestilte produkter, abonnementsfrekvens, ordrenummer osv.)

Kilde: Direkte fra datasubjektet og fra vores ordrehåndteringssystem

Lovligt grundlag: Kontrakt (Vilkår og betingelser) for kunder og legitim interesse for besøgende på webstedet

Opbevaringsperiode: Dataene opbevares i den tid, du har en aktiv aftale (abonnement) med os, samt 3 år efter, at aftalen er blevet opsagt. 

4. Behandling og formål med behandlingen: Følg gældende lovgivning såsom til regnskabsmæssige formål

Personoplysninger: Navn, leveringsadresse, fakturaadresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmetode, og abonnements- og ordreoplysninger (bestilte produkter, abonnementsfrekvens, ordrenummer osv.)

Kilde: Direkte fra datasubjektet og fra vores ordrehåndteringssystem

Retligt grundlag: Juridisk forpligtelse (Bokföringslagen)

Opbevaringsperiode: 7 år i henhold til loven 

5. Behandling og formål med behandlingen: Personlig kommunikation og markedsføring via e-mail og sms

Personoplysninger: Navn, leveringsadresse, fakturaadresse, e-mailadresse, telefonnummer, demografi (f.eks. alder), abonnements- og ordreoplysninger (bestilte produkter, abonnementsfrekvens, ordrenummer osv.), og data fra cookies (f.eks. hvilke produkter du har klikket på)

Kilde: Direkte fra datasubjektet, fra vores ordrehåndteringssystem og fra første- og tredjeparts analyseteknologi (cookies osv.)

Lovligt grundlag: Legitim interesse

Lagringsperiode: Dataene opbevares i den tid, du har en aktiv aftale (abonnement) med os, samt 3 år efter, at aftalen er blevet opsagt. 

6. Behandling og formål med behandlingen: Modtage nyhedsbreve

Personoplysninger: E-mailadresse

Kilde: Direkte fra datasubjektet

Juridisk grundlag: Samtykke

Opbevaringsperiode: Dataene opbevares i den tid, du har en aktiv aftale (abonnement) med os, samt 3 år efter, at aftalen er blevet opsagt.

7. Behandling og formål med behandlingen: Udvikling, forbedring og analyse af vores forretning, processer og tjenester

Personoplysninger: Navn, e-mailadresse, leveringsadresse, fakturaadresse, betalingsmetode, abonnements- og ordreoplysninger (bestilte produkter, abonnementsfrekvens, ordrehistorik osv.), og data fra cookies (f.eks. hvilke produkter du har klikket på)

Kilde: Direkte fra datasubjektet, fra vores ordrehåndteringssystem og fra første- og tredjeparts analyseteknologi (cookies osv.)

Lovligt grundlag: Legitim interesse

Opbevaringsperiode: Dataene opbevares i den tid, du har en aktiv aftale (abonnement) med os, samt 3 år efter, at aftalen er blevet opsagt. 

8. Behandling og formål med behandlingen: Indsamling af produktanmeldelser 

Personoplysninger: Navn, abonnements- og ordreoplysninger (ordrehistorik osv.), og din anmeldelse

Kilde: Direkte fra datasubjektet og fra vores ordrehåndteringssystem

Retligt grundlag: Samtykke

Opbevaringsperiode: Dataene opbevares, indtil du aktivt beder om at fjerne din produktanmeldelse eller højest i 10 år. 

Dine rettigheder


Det er dig, der har kontrollen over dine personoplysninger, og vi bestræber os altid på at sikre, at du kan udøve dine rettigheder så effektivt og problemfrit som muligt.

Adgang – Du har altid ret til at modtage oplysninger om behandlingen af data, der vedrører dig. Vi giver kun oplysninger, hvis vi har været i stand til at bekræfte, at det er dig, der anmoder om oplysningerne.

Berigtigelse – Hvis du finder ud af, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er forkerte, så lad os det vide, og vi vil rette det!

Sletning – Vil du have os til helt at glemme dig? Du har ret til at blive glemt og anmode om sletning af dine personoplysninger, når behandlingen ikke længere er nødvendig til det formål, hvortil den blev indsamlet. Hvis vi er forpligtet til at opbevare dine oplysninger i henhold til gældende lov eller en kontrakt, som vi har indgået med dig, vil vi sikre, at de kun behandles til det specifikke formål, der er angivet i en sådan gældende lov eller kontrakt. Vi sletter herefter oplysningerne hurtigst muligt.

Indsigelser – Er du uenig i vores vurdering af, at en legitim interesse for behandling af dine personoplysninger tilsidesætter din interesse i at beskytte dit privatliv? Bare rolig – i sådanne tilfælde vil vi gennemgå vores legitime interessevurdering. Selvfølgelig tilføjer vi din indsigelse til balancen og foretager en ny vurdering for at se, om vi stadig kan retfærdiggøre vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du gør indsigelse mod direkte markedsføring, sletter vi straks dine personlige oplysninger uden at foretage en vurdering.

Begrænsning – Du kan også bede os om at begrænse vores behandling af dine personoplysninger

 • Mens vi behandler en anmodning fra dig om nogen af dine andre rettigheder;

 • Hvis du i stedet for at anmode om sletning ønsker, at vi begrænser behandlingen af personoplysninger til et bestemt formål. For eksempel, hvis du ikke ønsker, at vi sender reklamer til dig i fremtiden, skal vi stadig gemme dit navn for at vide, at vi ikke bør kontakte dig; eller

 • I tilfælde, hvor vi ikke længere har brug for oplysningerne i forhold til det formål, hvortil de blev indsamlet, forudsat at du ikke har interesse i at beholde dem for at fremsætte et juridisk krav.

Dataportabilitet – Vi kan give dig de data, som du har indsendt til os, eller som vi har modtaget fra dig i forbindelse med en kontrakt, som vi har indgået med dig. Du vil modtage dine oplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du kan overføre til en anden persondataansvarlig.

Tilbagetrækning af samtykke – Hvis du har givet samtykke til en eller flere specifikke behandlinger af dine personoplysninger, har du ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid og dermed bede os om at afslutte behandlingen med det samme. Bemærk, at du kun kan trække dit samtykke til fremtidig behandling af personoplysninger tilbage og ikke til behandling, der allerede har fundet sted.

Hvordan du bruger dine rettigheder


Brug venligst denne formular til alle forespørgsler om dine personlige oplysninger.

Overførsel af personoplysninger og vores databehandlere


For at drive vores forretning kan vi have brug for hjælp fra andre, der vil behandle personoplysninger på vores vegne, såkaldte databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler (DPA) med alle vores databehandlere. Datatilsynet fastsætter blandt andet, hvordan Databehandleren må behandle Personoplysningerne, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er nødvendige for Behandlingen.

Vi deler dine personoplysninger såsom navn, e-mailadresse, leveringsadresse og IP-adresse til vores databehandlere inden for kategorierne: IT-serviceudbydere, kommunikationsplatforme og marketingplatforme (data krypteres efter upload).

Vi kan også være nødt til at videregive dine personlige oplysninger til visse udpegede myndigheder for at opfylde forpligtelser i henhold til gældende lovgivning eller juridisk bindende domme.

Overførsel af personoplysninger uden for EU/EØS


I tilfælde, hvor vores databehandlere overfører personoplysninger uden for EU/EØS, har vi sikret, at beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning ved at kontrollere, at et af følgende krav er opfyldt:

 • EU kommissionen har fastslået, at beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt i det tredjeland, hvor oplysningerne behandles;

 • databehandleren har underskrevet EU-Kommissionens standardkontraktklausuler (SCC'er) for dataoverførsel til lande uden for EU/EØS; eller

 • databehandleren har truffet andre passende sikkerhedsforanstaltninger forud for overførslen, og at sådanne sikkerhedsforanstaltninger er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Overførsel af personoplysninger til en anden dataansvarlig


Vi deler dine personoplysninger med leveringstjenesteudbydere, betalingstjenesteudbydere og vores lagerpartner for at kunne levere i henhold til kontrakten. Vi deler også dine personoplysninger med vores partnere (såsom rådgivere og finansielle institutioner) for at udvikle, forbedre og analysere vores forretning, processer og tjenester.

For mere information om deres behandling af dine data, beder vi dig venligst kontakte den respektive dataansvarlige. 

Sikkerhedsforanstaltninger


Estrid Studios har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert og beskyttet mod tab, misbrug og uautoriseret adgang.

Vores sikkerhedsforanstaltninger

Organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er foranstaltninger, der implementeres i arbejdsmetoder og rutiner i organisationen.

 • Login- og adgangskodeadministration

 • Fysisk sikkerhed (lokaler osv.)

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger er foranstaltninger, der gennemføres gennem tekniske løsninger, såsom:

 • Kryptering 

 • Pseudonymisering

 • Adgangskontrolniveau

 • Adgangslog

 • Sikkert netværk

 • VPC

 • VPN

 • Firewall

 • Back-up

 • Totrinsbekræftelse

Cookies


Estrid Studios bruger cookies og lignende sporingsteknikker til at analysere brugen af funktionerne, så vi kan give dig den bedste brugeroplevelse. For mere information om, hvordan vi bruger cookies, se vores Cookiepolitik.

Hvis vi ikke holder vores løfte


Hvis du mener, at vi ikke behandler dine personoplysninger korrekt, selv efter at du har underrettet os herom, har du altid ret til at indgive din klage til Datatilsynet (Swedish Authority for Privacy Protection).

Mere information om vores forpligtelser og dine rettigheder kan findes på https://www.imy.se/

Du kan kontakte myndigheden via e-mail på: [email protected]

Ændringer i denne politik


Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne politik. I tilfælde af at ændringen påvirker vores forpligtelser eller dine rettigheder, vil vi informere dig om ændringerne på forhånd, så du får mulighed for at tage stilling til den opdaterede politik.

Kontakt


Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på [email protected].

Nu får du belöning när du bjuder in vänner!

Ge en vän som inte redan är del av Estrid-familjen 50% rabatt på Startkitet, och få ett paket nya rakblad helt gratis!