Privacy Policy
1 Inledning
Tack för att du vill vara en del av Estrid!
På Estrid vill vi ge dig bästa möjliga upplevelse och se till att du har glädje av vår service i dag, i morgon och i framtiden. För att göra detta behöver vi förstå dina rakvanor så att vi kan leverera en fantastisk och personlig service som är anpassad speciellt för dig. Sekretessen och säkerheten för dina personuppgifter är, och kommer att förbli, mycket viktig för oss. Därför vill vi på ett transparent sätt beskriva hur vi samlar in, lagrar, delar och använder dina personuppgifter, samt beskriva hur du kan kontrollera och ställa in när och hur du vill dela dina personuppgifter.
Detta är vårt mål och denna Sekretesspolicy (”Policy”) beskriver nedan mer detaljerat vad vi menar.
2 Om denna policy
I denna policy beskrivs viktiga detaljer angående dina personuppgifters relation med Estrid Sweden AB. Policyn gäller alla Estrid-tjänster och tillhörande tjänster (kallas hädanefter för ”Estrid-tjänsten”). De villkor som reglerar din användning av Estrid-tjänsten definieras i våra användarvillkor (”användarvillkoren”).
Från tid till annan kan vi utveckla nya eller erbjuda ytterligare tjänster. Om lanseringen av nya eller ytterligare tjänster medför en förändring i hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter kommer vi att förse dig med mer information och ytterligare villkor eller regler. Såvida inget annat anges när vi introducerar de nya eller ytterligare tjänsterna omfattas de av denna policy.
Syftet med denna policy är att:
se till att du förstår vilka personuppgifter vi samlar in om dig, skälen till varför vi samlar in och använder dem och vem vi delar dem med
förklara hur vi använder personuppgifter som du delar med oss för att ge dig en bra upplevelse när du använder Estrid-tjänsten
förklara vilka rättigheter och valmöjligheter du har i förhållande till de personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig, och hur vi skyddar din sekretess.
Vi hoppas att detta hjälper dig att förstå vilka sekretessåtaganden vi har gentemot dig. Information om hur du kontaktar oss om du har några frågor eller funderingar finns i ”Hur du kontaktar oss” nedan. Om du inte accepterar innehållet i denna policy kan du välja att inte använda Estrid-tjänsten.
3 Dina rättigheter och önskemål:
Ger dig valfrihet och kontroll
Du kanske känner till att det finns en EU-lag, den så kallade allmänna dataskyddsförordningen eller ”GDPR”, som ger individer vissa rättigheter vad gäller deras personuppgifter. Utifrån tillgång, och med undantag för begränsningar i gällande lag, får individen följande rättigheter:
Rätt till åtkomst – rätt att informeras om och begära åtkomst till de personuppgifter vi behandlar om dig;
Rätt till korrigering – rätt att begära att vi ändrar eller uppdaterar dina personuppgifter där de är felaktiga eller ofullständiga;
Rätt att ta bort – rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter;
Rätt att begränsa – rätt att begära att vi tillfälligt eller permanent avbryter bearbetning av alla eller vissa av dina personuppgifter;
Rätt att protestera - rätt att, när som helst, invända mot att vi behandlar dina personuppgifter på grund av din speciella situation;
rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktreklam;
Rätt till dataportabilitet – rätt att begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format och rätt att överföra dessa personuppgifter för användning i en annan parts tjänster samt
Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande – rätt att inte bli föremål för några beslut som enbart grundas på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där beslut skulle få juridisk effekt på dig eller ge en liknande effekt.
För att du enkelt ska kunna utöva dessa rättigheter samt för att registrera hur du vill att Estrid ska använda dina personuppgifter har du åtkomst till inställningar i ditt konto på Estrid-tjänsten, i e-postmeddelanden vi skickar ut och genom att kontakta oss via vår sajt, e-post, sociala medier eller brev. Vi kommer också att successivt lägga till mer funktioner som gör att du direkt kan ändra dina inställningar, ge eller ta bort samtycke med mera.
Om vi skickar dig elektroniska marknadsföringsmeddelanden i enlighet med ditt samtycke eller i enlighet med vad som är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning, kan du när som helst återkalla ditt samtycke eller framföra din invändning (”avböja”). De elektroniska marknadsföringsmeddelanden du får från Estrid (t.ex. de som skickas via e-post) innehåller även en mekanism för att avanmäla sig i själva meddelandet (t.ex. länken Avsluta prenumeration i e-postmeddelanden vi skickar till dig).
Om du har några frågor om din sekretess, dina rättigheter eller hur du utövar dem ber vi dig kontakta oss via e-post [email protected]. Vi svarar på din förfrågan inom rimlig tid efter att ha verifierat din identitet. Om du är missnöjd med hur vi använder dina personuppgifter kan du också kontakta eller framför klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller din lokala dataskyddsmyndighet.
4 Hur samlar vi in dina personuppgifter?
Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:
När du registrerar dig för Estrid-tjänsten – när du registrerar dig för Estrid-tjänsten samlar vi in vissa personuppgifter som krävs för att du ska kunna använda Estrid-tjänsten, t.ex. e-postadress, namn, födelsedatum, kön och land.
Genom din användning av Estrid-tjänsten – när du använder Estrid-tjänsten samlar vi in personuppgifter kring din användning av Estrid-tjänsten, t.ex. vilka färger du gillat.
Personuppgifter som samlas in som gör att vi kan tillhandahålla ytterligare funktioner/funktionalitet – från tid till annan kan du även uttryckligen välja att ge oss ditt samtycke till att samla in ytterligare personuppgifter, t.ex. för att vi ska kunna tillhandahålla fler funktioner. Du kan när som helst ändra dig och återkalla ditt samtycke.
Från tredje part – vi får personuppgifter om dig och din aktivitet från tredje part, inklusive annonsörer och partner vi arbetar med för att tillhandahålla Estrid-tjänsten (se “Delning av dina personuppgifter” nedan). Vi använder de här personuppgifterna antingen om du har gett den tredje parten eller Estrid ditt samtycke till datadelning, eller om Estrid har ett berättigat intresse av att använda personuppgifter i syfte att tillhandahålla Estrid-tjänsten.
Vi använder sådana anonymiserade och sammanställda uppgifter i syften som bland annat innefattar test av våra IT-system, forskning, dataanalys, marknadsföring och kampanjer, förbättring av Estrid-tjänsten och utveckling av nya funktioner/funktionalitet i Estrid-tjänsten.
5 Vilka personuppgifter samlar vi in från dig?
Nedan beskriver vi de kategorier av personuppgifter som vi samlar in och använder om dig:
Personuppgifter som samlas in när du anmäler dig till Estrid-tjänsten:
Uppgifter om användning av Estrid-tjänsten
Personuppgifter som samlas in om dig när du använder Estrid-tjänsten. Kan innefatta följande:
​​Information om din typ av Estrid-prenumeration.
​•​Information om din interaktion med Estrid-tjänsten, som innehåller datum och tid för alla begäranden som du gör och dina interaktioner med andra Estrid-användare. Det kan också innefatta uppgifter om din användning av tredjepartsapplikationer och reklam du får.
​•​Användarinnehåll som du publicerar på Estrid, inklusive meddelanden som du skickar och/eller tar emot via Estrid och dina interaktioner med Estrid-kundtjänsten.
​•​Tekniska data som kan innefatta webbadresser, cookiedata, IP-adress, vilka typer av enheter du använder för att komma åt eller ansluta till Estrid-tjänsten, webbläsartyp, språk, och operativsystem. Mer information om tekniska data som behandlas av oss hittar du i vår Cookie-policy för cookies.
Personuppgifter som samlas in med ditt tillstånd, som gör det möjligt för oss att förse dig med ytterligare funktioner eller funktionalitet:
Betalningsinformation
Vi kan samla in dessa personuppgifter om du registrerar dig för en provperiod eller köper något av våra prenumerationer (enligt definitionen i användarvillkoren) eller gör andra köp via Estrid-tjänsten. Vilka exakta personuppgifter som samlas in varierar beroende på betalningsmetod men innefattar information som:
namn, födelsedatum, ​kredit- eller betalkortstyp, utgångsdatum och vissa siffror i ditt kortnummer, postnummer, ​mobiltelefonnummer och, uppgifter om din transaktionshistorik.
Om du väljer att betala med faktura tillhandahåller vi dina personuppgifter till våra betalningsleverantörer för att de ska kunna genomföra en kreditkontroll och skicka fakturor.
Uppgifter om tävlingar, enkäter och lotterier
Dessa personuppgifter används för att du ska kunna registrera dig för och delta i dessa typer av kampanjer. Vilka specifika personuppgifter som samlas in varierar beroende på kampanjen.
Marknadsföringsdata
Dessa personuppgifter används för att göra det möjligt för Estrid och våra partner/tjänsteleverantörer att skicka marknadsföringskommunikation på följande sätt:
​via e-post, medan du använder Estrid-tjänsten och/eller, direkt från tredje part.
6 Vad använder vi dina personuppgifter till?
När du använder eller interagerar med Estrid-tjänsten använder vi en rad olika tekniker för att behandla personuppgifter som vi samlar in om dig av olika anledningar. I tabellen nedan beskriver vi skälen till att vi behandlar dina personuppgifter, de rättsliga grunder vi förlitar oss på för att vi ska få behandla dina personuppgifter och vilka kategorier av personuppgifter (anges i avsnitt 5, ”Vilka personuppgifter samlar vi in från dig?”) som används för dessa ändamål:
Beskrivning av varför Estrid behandlar dina personuppgifter (”behandlingsändamål”):
För att tillhandahålla, anpassa och förbättra din upplevelse av Estrid-tjänsten och andra tjänster och produkter som tillhandahålls av Estrid, till exempel genom att tillhandahålla anpassat, personligt eller lokaliserat innehåll, rekommendationer, funktioner i eller utanför Estrid-tjänsten.
För att förstå hur du kommer åt och använder Estrid-tjänsten för att säkerställa tjänstens tekniska funktionalitet, för att utveckla nya produkter och tjänster samt analysera din användning av Estrid-tjänsten, inklusive din interaktion med applikationer, produkter och tjänster som görs tillgängliga, länkas till eller erbjuds via Estrid-tjänsten.
För att kommunicera med dig i syften som är kopplade till Estrid-tjänsten.
För att behandla din betalning och för att förhindra och upptäcka bedrägerier inklusive betalningsbedrägerier och olaglig användning av Estrid-tjänsten.
För att kommunicera med dig, antingen direkt eller via någon av våra samarbetspartners för marknadsföring, forskning, deltagning i tävlingar eller enkäter eller reklamsyften.
Om du behöver ytterligare information de avvägningar som Estrid har genomfört för att kontrollera om vårt berättigade intresse kan utgöra rättslig grund under GDPR, bör du läsa avsnitt 13 “Så kontaktar du oss” för ytterligare information om hur du kontaktar oss.
7 Delning av dina personuppgifter
Följande personuppgifter delas endast med de mottagarkategorier som beskrivs i tabellen nedan om:
du väljer att använda dig av respektive funktion i Estrid-tjänsten där delning av viss information krävs för korrekt användning av funktionen i Estrid-tjänsten eller
du uttryckligen beviljar oss ditt medgivande till att dela personuppgifterna, t.ex. genom att välja lämplig inställning i Estrid-tjänsten.
Läs mer om hur du hanterar meddelanden, offentligt tillgänglig information och vad du delar med andra i avsnitt 3, ”Dina rättigheter och dina önskemål: Ger dig valfrihet och kontroll”, i denna policy.
Information vi kan dela:
Tjänsteleverantörer och andra
Vi använder tekniska tjänsteleverantörer som tillämpar den tekniska infrastruktur som vi behöver för att tillhandahålla Estrid-tjänsten, i synnerhet värd-, lagrings-, hanterings- och underhållsleverantörer för Estrid-tjänsten med innehåll och den information vi behandlar.
Vi använder tekniska tjänsteleverantörer som hjälper oss att kommunicera enligt beskrivningen i (avsnitt 6) i denna policy.
Vi använder oss av marknadsförings- och annonseringspartner för att kunna visa dig mer personanpassat innehåll, eller för att hjälpa oss att förstå din användning av Estrid-tjänsten för att på så sätt kunna erbjuda dig en bättre tjänst. Vi kan också komma att dela personuppgifter med vissa partner inom marknadsföring och annonsering för att kunna skicka marknadsföringskommunikation om Estrid.
Estrids partner
​Om du får åtkomst till Estrid-tjänsten via ett erbjudande som du fått eller köpt av en tredje part, som en online-butik, delar vi personuppgifter med den tredje parten om din användning av Estrid-tjänsten, t.ex. om och i vilken utsträckning du har använt erbjudandet, aktiverat ett Estrid-konto eller aktivt använt Estrid-tjänsten.
​​Beroende på hur du registrerar dig för Estrid-tjänsten (t.ex. via en tredjepartstjänst eller en online-butik) delar vi ditt Estrid-användarnamn eller de andra kontoregistreringsuppgifter som behövs för att aktivera ditt konto.
Vi delar kanske också dina personuppgifter i pseudonymiserat format med våra partners för att hjälpa dem förstå hur de produkter de tillhandahåller till oss betygssätts och hanteras och för att du ska kunna få produkter via Estrid-tjänsten.
Vi delar också dina personuppgifter i pseudonymiserat format med marknadsföringspartner som hjälper oss med marknadsföringskampanjer.
Akademisk forskning
Vi delar dina personuppgifter för aktiviteter som statistisk analys och akademiska undersökningar, men endast i pseudonymiserat format.
-Andra företag inom Estrid
Vi delar dina personuppgifter med andra Estrid-bolag för att utföra vår dagliga verksamhet och för att vi ska kunna upprätthålla och tillhandahålla Estrid-tjänsten.
Polis och dataskyddsmyndigheter
Vi delar dina personuppgifter när vi i god tro anser att det är nödvändigt för oss att göra det för att kunna uppfylla en rättslig skyldighet enligt gällande lag, eller svara på en giltig rättslig process, såsom en husrannsakningsorder, ett domstolsbeslut eller en stämning.
Vi delar även dina personuppgifter när vi i god tro anser att det är nödvändigt för våra egna eller tredje parts berättigade intressen som rör nationell säkerhet, brottsbekämpning, rättstvister, brottsutredningar, att skydda någon persons säkerhet, eller för att förhindra dödsfall eller nära förestående kroppsskada, under förutsättning att vi anser att ett sådant intresse överskrider dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av dina personuppgifter.
Köpare av vår verksamhet
I den här situationen fortsätter Estrid att säkerställa sekretessen för dina personuppgifter och meddelar dig innan dina personuppgifter överförs till köparen eller blir föremål för en annan sekretesspolicy.
8 Lagring och borttagning av uppgifter
Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att förse dig med Estrid-tjänsten och i legitima och viktiga syften, såsom underhåll av Estrid-tjänsten, databaserade beslut om nya funktioner och lösningar, uppfyllande av våra juridiska förpliktelser och lösande av tvister. Vi behåller vissa av dina personuppgifter så länge du använder Estrid-tjänsten, oavsett om du är betalande prenumerant eller endast är registrerad medlem. Vi kan t.ex. behålla din varagarderob, dina betyg och kontoinformation. Detta är för att du skall kunna göra uppehåll i dina inköp eller prenumerationer men fortsatt få de rekommendationer och andra funktioner som Estrid-tjänsten tillhandahåller alla medlemmar.
På din begäran eller om du är inaktiv under en lång period, normalt 36 månader, tar vi bort eller anonymiserar dina personuppgifter så att de inte längre identifierar dig, såvida vi inte är juridiskt berättigade eller skyldiga att underhålla vissa personuppgifter, inklusive i följande situationer:
om det finns ett olöst problem med koppling till ditt konto, t.ex. utestående betalningar på ditt konto eller anspråk eller tvister som inte är lösta, lagrar vi nödvändiga personuppgifter till dess att problemet har åtgärdats
om vi måste lagra personuppgifterna för våra juridiska, skattemässiga, revisionsmässiga och bokföringsmässiga skyldigheter, lagrar vi nödvändiga personuppgifter under den tidsperiod som görs gällande i tillämplig lagstiftning
om det är nödvändigt för våra legitima affärsintressen, t.ex. för att förebygga bedrägeri eller upprätthålla säkerheten för våra användare.
9 Överföring till andra länder
Estrid delar dina personuppgifter globalt med andra företag i Estrid-koncernen för att genomföra de aktiviteter som anges i denna policy. Detta innefattar Estrid-koncernföretag i följande länder: Storbritannien och Sverige. Estrid kan också anlita en underleverantör för att behandla dina personuppgifter med tredje part i andra länder än landet där du bor eller dela dina personuppgifter med dessa. Dina personuppgifter kan därför omfattas av sekretesslagar som skiljer sig från lagarna i landet där du bor.
Personuppgifter som samlas in inom EU och i Schweiz kan överföras till och behandlas av tredje part i ett land utanför EU och Schweiz. I sådana fall ska Estrid se till att överföringen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande sekretesslagar och i synnerhet att lämpliga avtalsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder har upprättats, t.ex. standardavtalsklausulerna som godkänts av EU-kommissionen.
För mer information om de säkerhetsåtgärder vi använder för att skydda dina personuppgifter kan du läsa avsnitt 11, ”Så skyddar vi dina personuppgifter”, i den här policyn.
10 Så skyddar vi dina uppgifter
Vi strävar efter att skydda våra användares personliga data. Vi genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda säkerheten hos dina personuppgifter, men ber dig observera att inget system någonsin är helt säkert. Vi har implementerat olika policyer, inklusive pseudonymisering, kryptering samt policyer för åtkomst och lagring för att skydda mot obehörig åtkomst och onödig lagring av personuppgifter i våra system.
Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto, så vi rekommenderar att du använder ett unikt och starkt lösenord, begränsar åtkomsten till din dator och webbläsare och loggar ut när du har använt Estrid-tjänsten.
11 Åldersgräns
Estrid-tjänsten är inte avsedd för personer under 18 år.
Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år eller under gällande åldersgräns (”åldersgränsen”). Om du är under åldersgränsen ska du inte använda Estrid-tjänsten eller tillhandahålla några personuppgifter till oss.
Om du är målsman för ett barn under åldersgränsen och får kännedom om att ditt barn har lämnat personuppgifter till Estrid kan du kontakta oss via [email protected] och begära att utöva dina tillämpliga rättigheter, som vi beskriver i “Dina rättigheter och önskemål: Ger dig valfrihet och kontroll” avsnitt 3 i denna policy.
Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter om ett barn under 13 år kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att ta bort personuppgifterna. Detta kan innefatta att ta bort barnets Estrid-konto.
12 Ändringar i denna sekretesspolicy
Vi kan ibland göra ändringar i denna policy.
När vi gör väsentliga ändringar i denna policy förser vi dig med ett tydligt meddelande med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande i Estrid-tjänsten eller genom att skicka ett e-postmeddelande. Vi kan meddela dig i förväg.
Se därför till att du läser alla sådana meddelanden noggrant.
13 Så kontaktar du oss
Tack för att du har läst vår sekretesspolicy. Om du har några frågor om denna policy kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].
Vi hoppas att du gillar Estrid!
Kom igång — 95 SEK

Nu får du belöning när du bjuder in vänner! Ge , och få genom att bjuda in vänner som inte redan är del av Estrid-familjen.