Ostatnia aktualizacja: 16 grudzień 2021

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Informacje o Estrid

Niniejszy regulamin („Regulamin”) został stworzony przez Estrid Sweden AB (szwedzki numer rejestracyjny firmy 559197-2400) („Estrid”, „my”, „nas”, „nam", „nami", „nasze" lub „nasz”).

Informacje Kontaktowe

Nasz podstawowy kanał kontaktowy to e-mail, a adres to [email protected]. Możesz także skontaktować się z nami za pośrednictwem czatu na stronie (znajdziesz go na estrid.com) w dni powszednie w godzinach pracy lub przez media społecznościowe (@heyestrid). ("Informacje kontaktowe").

Akceptacja Regulaminu

Tworząc Subskrypcję i Konto poprzez zamówienie Produktów, potwierdzasz przeczytanie, zrozumienie i akceptację Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem, nie możesz zamawiać Produktów, założyć Konta, czy rozpocząć Subskrypcji.

Zmiany w Regulaminie

W każdej chwili możemy wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie. W przypadku większych zmian, które mogą mieć na Ciebie wpływ, powiadomimy Cię o tym w wiadomości e-mail. Poinformujemy Cię wtedy, że ważne jest, aby wyrazić sprzeciw jeśli nie akceptujesz wprowadzonych zmian. Jeśli nie otrzymamy takiego sprzeciwu w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych po ogłoszeniu wprowadzenia zmian, automatycznie uznamy, że akceptujesz te zmiany. Uznamy, że akceptujesz zmiany również w przypadku zawarcia z nami umowy na Produkty, na przykład jeśli kontynuujesz zamawianie Produktów w ramach Subskrypcji po wprowadzeniu przez nas nowych warunków regulaminu Najnowsza wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na naszej Stronie.

Definicje

„Konto” odnosi się do konta, które rejestrujesz i tworzysz na Stronie.

„Informacje kontaktowe” to informacje, które zostały określone powyżej.

„Funkcje” oznaczają łącznie Stronę, Twoje Konto, Subskrypcję i Produkty.

„Polityka prywatności” odnosi się do naszej Polityki prywatności (https://estrid.com/privacy-policy/), która określa, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.

„Produkt” „Produkty” i „Produkt(y)” odnoszą się do produktów opisanych poniżej w sekcji „Produkty”, które udostępniliśmy za pośrednictwem Strony, wraz z wszelkimi innymi powiązanymi urządzeniami, usługami i informacjami udostępnionymi przez nas użytkownikowi.

„Strona” oznacza naszą witrynę internetową (https://estrid.com/) prezentującą nasze Produkty.

„Subskrypcja” odnosi się do usługi subskrypcji oferowanej na Stronie.

PRODUKTY

Opis Produktów

Naszą podstawową ofertą produktową jest Zestaw Startowy oraz wymienne ostrza oferowane w ramach subskrypcji. Estrid oferuje również bezpłatne akcesoria do maszynek do golenia i produkty do pielęgnacji ciała, dostępne w ramach jednorazowych przesyłek i na zasadzie subskrypcji („Produkty”, każdy z nich „Produkt”). Więcej informacji o Produktach można znaleźć na Stronie.

Wszystkie treści na Stronie są przeznaczone do prywatnej wiedzy lub potrzeb informacyjnych. Opisy maszynek Estrid nie zostały zweryfikowane przez Szwedzką Agencję Leków. Opisy składników, trwałości i inne przepisy są podane w odniesieniu do oryginalnego produktu.

Wszystkie Produkty muszą być używane zgodnie z instrukcjami, środkami ostrożności i wytycznymi, które są do nich dołączone. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że produkt nie zawiera niczego, na co masz uczulenie.

Wszystkie Produkty na Stronie, w tym wszystkie dostarczane przez nas próbki, są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. O ile nie określono inaczej, zastrzegamy sobie prawo do wymiany, wstrzymania lub modyfikacji dowolnego Produktu, który oferujemy w sprzedaży lub jako część kolekcji, bez wcześniejszego powiadomienia Ciebie jako klienta.

Ponieważ ustawienia kolorów urządzenia, z którego korzystasz, mogą wpływać na kolory obrazów na Stronie, nie gwarantujemy, że kolory zdjęć Produktów na Stronie są realistyczne.

Tworzenie Konta

W celu zamówienia Produktów należy założyć Konto. Konto tworzone jest automatycznie przy pierwszym zamówieniu Produktów i można je również założyć bez konieczności wykupywania Subskrypcji. Nie możesz przenosić Konta na inne osoby i możesz założyć tylko jedno (1) Konto.

Opis Subskrypcji

Zamawiając Zestaw Startowy zawierasz umowę subskrypcyjną na uzupełnienie ostrzy. Subskrypcja oferowana jest na okres 60, 90 lub 120 dni, przy czym kolejne zamówienie będzie tworzone automatycznie raz na określony interwał. Szczegółami Subskrypcji można zarządzać ze swojego Konta.

Możesz zmienić model Subskrypcji i/lub anulować Subskrypcję, wprowadzając zmiany na swoim Koncie lub kontaktując się z nami używając naszych Informacji Kontaktowych. Wszelkie zmiany muszą być dokonane co najmniej 24 godziny przed realizacją kolejnego zamówienia Produktów. Jeżeli Subskrypcja nie została anulowana lub zmieniona w terminie, zostanie automatycznie odnowiona.

Zamawianie Produktów

Prosimy o zamawianie Produktów zgodnie z instrukcjami na Stronie.

Potwierdzenie Twojego zamówienia nastąpi z naszej strony kiedy wyślemy Ci wiadomość e-mail, która oznacza, że przyjęliśmy Twoje zamówienie i zostanie w tym momencie zawarta między Tobą a nami umowa. Jeśli nie będziemy w stanie potwierdzić Twojego zamówienia, poinformujemy Cię o tym pisemnie i nie obciążymy Cię żadnymi opłatami. Możesz wycofać swoje zamówienie do czasu jego potwierdzenia i masz prawo do otrzymania zwrotu wszelkich płatności dokonanych na rzecz Estrid w związku z takim wycofanym zamówieniem.

Dostawa Produktów

Dodanie jakichkolwiek Produktów na Stronie w określonym czasie nie oznacza ani nie gwarantuje, że Produkty te będą dostępne w dowolnym momencie.

Standardowy czas dostawy podany jest na Stronie oraz w potwierdzeniu zamówienia. W szczycie sezonu i wyprzedaży dostawa może potrwać dłużej.

Podczas procesu składania zamówienia poinformujemy Cię, kiedy Twoje zamówienie zostało otrzymane i kiedy Produkty zostały wysłane, w tym wszelkie towary czy treści cyfrowe z nimi związane. Informacje dotyczące automatycznych zamówień Subskrypcji można znaleźć na swoim Koncie.

Dostawa odbywa się za pośrednictwem standardowej usługi pocztowej na danym rynku.

Niektóre alternatywy mogą wiązać się z kosztem transportu, który w takim przypadku jest wyraźnie określony podczas składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy także jest określany podczas procesu składania zamówienia. Pamiętaj, że małe paczki są dostarczane do skrzynki pocztowej na Twój zarejestrowany adres wysyłki, a duże paczki są dostarczane do najbliższego punktu odbioru, który poinformuje Cię o odbiorze paczki.

Mamy prawo obciążyć Cię kosztami powstałymi w przypadku nieodebrania zamówionych Produktów na czas z miejsca dostawy po dostarczeniu Produktów.

W przypadku wyczerpania się Produktu w magazynie, zastrzegamy sobie prawo do niedostarczenia Produktu w określonym czasie dostawy lub anulowania zamówienia. Jeśli już zamówiłeś Produkt, którego nie ma w magazynie, zaoferujemy Ci zwrot pieniędzy.

Estrid Referral Program

When having an Account, you are able to participate in the Estrid Referral Program by sharing your personal referral link that can be accessed from your account. The Referral Program gives incentives for both the sender and recipient of the link. We reserve the right to change the incentives, availability and terms of the Referral Program without informing you in advance. By participating in the Referral Program, you agree to these Terms and Conditions.

TWOJE OBOWIĄZKI

Uprawnieni klienci

Nie możesz zamawiać Produktów ani korzystać z żadnej z Funkcji, jeśli masz mniej niż osiemnaście (18) lat, chyba że masz prawne pozwolenie od swojego opiekuna prawnego.

Produkty można zamawiać wyłącznie na adres dostawy w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii, Niemczech, Austrii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii lub Irlandii.

Zastrzegamy sobie prawo do powstrzymania się od zawarcia umowy, bez podania przyczyn takiej decyzji.

Korzystanie z Funkcji

Korzystając z Funkcji, należy zawsze przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji i zamówień publicznych. Użytkownik nie będzie uzyskiwał dostępu do Strony w inny sposób niż za pośrednictwem interfejsów publicznych (API) dostarczonych przez nas, lub w inny sposób wyraźnie autoryzowany w niniejszym Regulaminie. Nie możesz korzystać z Funkcji w sposób sprzeczny z prawami i interesami naszymi lub osób trzecich.

Zgadzasz się przestrzegać wszystkich instrukcji i zaleceń dostarczanych przez nas od czasu do czasu. Zgadzasz się ponosić odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach Twojego Konta. Poświadczenia do Twojego Konta muszą być zawsze bezpieczne i nie wolno Ci udostępniać danych dotyczących Twojego Konta stronom trzecim. Jeśli podejrzewasz, że Twoje Konto lub Twoje dane uwierzytelniające były lub są używane przez stronę trzecią, musisz niezwłocznie skontaktować się z nami, korzystając z dowolnych Informacji Kontaktowych.

Jesteśmy uprawnieni do odrzucenia lub zmiany Twojego zamówienia i zamknięcia Twojego Konta w przypadku, gdy podczas tworzenia Konta podasz nam nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne informacje. Ma to również zastosowanie, jeśli nie przestrzegasz niniejszego Regulaminy (na przykład nie płacąc za Produkty na czas) lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych zdarzeń, skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o naprawienie naruszenia niniejszego Regulaminu.

CENY I PŁATNOŚĆ

Informacje o cenach

Musisz uiścić odpowiednie opłaty mające zastosowanie w przypadku wybranych Produktów określone i opisane na Stronie. Ceny Produktów są określone na Stronie i zawierają wszelkie wyraźnie określone koszty dostawy, podatek od wartości dodanej (VAT) i inne opłaty i podatki (jeśli mają zastosowanie). Cena dostarczonych Państwu Produktów to cena wskazana na stronie zamówienia podczas składania zamówienia.

Mamy prawo do zmiany cen Produktów, dlatego obowiązujące ceny będą okresowo umieszczane na Stronie. W przypadku zamówień złożonych przed zmianą cen na Stronie, do tego konkretnego zamówienia będą miały zastosowanie ceny podane w potwierdzeniu zamówienia. Kontynuując zamawianie Produktów po wejściu w życie zmian cen, wyrażasz zgodę na bycie zobowiązaną nowymi cenami.

Informacje o płatnościach

Płatności za Produkty można dokonać zgodnie z poniższymi zasadami.

Rozwiązania płatnicze różnią się w zależności od rynku, a formy płatności, które są dostępne dla Ciebie są widoczne podczas procesu realizacji transakcji. Możesz dowiedzieć się więcej o różnych opcjach płatności na Twoim rynku tutaj.

W zależności od tego, z usług którego dostawcy płatności skorzystasz, zastosowanie będą miały warunki zewnętrznego podmiotu przetwarzającego/dostawcy. Zewnętrzny podmiot przetwarzający/dostawca może poprosić Cię o podanie tożsamości, a także ściągnąć raporty o Twojej zdolności kredytowej. W przypadku, gdy skorzystamy do płatności z usług strony trzeciej, nie będziemy mieć dostępu do żadnych informacji dotyczących płatności ani nie będziemy ich przechowywać.

Produkty mogą być opłacane kartą kredytową lub debetową i musisz upewnić się, że na używanej karcie znajdują się wystarczające środki w momencie, w którym zostanie dokonana płatność. Musisz dbać o dokładność i aktualność informacji o płatnościach, co możesz zrobić za pośrednictwem zakładki Konto na Stronie.

Możemy wystawiać faktury za Produkty z wyprzedzeniem lub po fakcie, z częstotliwością ustaloną za okres objęty umową. Zgadzasz się na wystawianie przez nas faktur elektronicznych, które będą wysyłane na adres e-mail podany na Twoim Koncie. Musisz udostępniać dokładne i aktualne informacje dotyczące płatności, m.in. adres e-mail.

Zgadzasz się zapłacić w określonym terminie za wybraną przez siebie metodę płatności. Mamy prawo zamknąć Twoje Konto i/lub wstrzymać wysyłkę Produktów do czasu uregulowania przez Ciebie wszystkich należnych opłat. Płatność po terminie może wiązać się z dodatkowymi opłatami za zwłokę i odsetkami zgodnymi z warunkami dostawcy płatności.

Zgadzasz się, że możemy pobierać płatności za automatyczne zamówienia subskrypcji bez dalszego zatwierdzania, dopóki nie wypowiesz swojej umowy subskrypcji. Ceny tych zamówień będą odpowiadać cenom podanym na Stronie internetowej w momencie zawarcia z nami umowy.

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Nasza odpowiedzialność wobec Ciebie jako klienta jest regulowana przez Szwedzką Ustawę o Zakupach Konsumenckich (1990: 932) (Sw. konsumentköplagen), Ustawę o Sprzedaży na Odległość i Handlu Obwoźnym (2005:59) (Sw. distansavtalslagen) oraz Ustawę o Odpowiedzialności za Produkt (1992) :18) (Sw. produktansvarslagen). W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód bezpośrednich i w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub inne, niezależnie od przyczyny i zgodności z jakąkolwiek teorią odpowiedzialności wynikającej z niniejszego Regulaminu. Obejmuje to między innymi utratę zysków, dobrego imienia lub reputacji biznesowej firmy, utratę danych, koszty zakupu towarów lub usług zastępczych lub inne straty niematerialne.

Gwarancja

Ponosimy odpowiedzialność za wszelkie wady istniejące w chwili odbioru Produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek wady spowodowane przez Ciebie, na przykład w przypadku nieprzestrzegania instrukcji konserwacji lub niewłaściwego obchodzenia się z Produktami.

Wady

Produkty uważa się za wadliwe wyłącznie jeśli ma to potwierdzenie w obowiązującym prawie, a dla celów szwedzkich takim ustawodawstwem jest m.in. Szwedzka Ustawa o Zakupach Konsumenckich (1990: 932) (Sw. konsumentköplagen) oraz Ustawa o Odpowiedzialności za Produkt (1992:18) (Sw. produktansvarslagen).

Produkty są uważane za wadliwe na przykład w następujących przypadkach:

  • Nie są zgodne z tym, co uzgodniliśmy w niniejszej Umowie lub co w inny sposób wynika z obowiązujących przepisów.
  • Nie poinformowaliśmy Cię o szczegółach dotyczących Produktów, o których wiemy lub powinniśmy byli wiedzieć, i o których można racjonalnie oczekiwać, że zostaniesz poinformowany, jeśli można założyć, że takie zaniechanie poinformowania wpłynęło na Twoją decyzję dotyczącą zakupu.
  • Są w gorszym stanie, niż można by się spodziewać na podstawie ceny, dacie produkcji i innych cechach.
  • Reklamacje dotyczące wadliwych Produktów

    W przypadku, gdy uznasz, że Produkty są wadliwe, możesz złożyć reklamację, korzystając z naszych dowolnych Informacji Kontaktowych. Musisz złożyć reklamację w rozsądnym czasie (jeśli zrobisz to w ciągu dwóch (2) miesięcy, zawsze zostanie uznana za uzasadnioną) od momentu, w którym zauważyłaś/zauważyłeś lub powinnaś/powinieneś zauważyć wadę. Nie możesz składać reklamacji w związku z wadami wykrytymi po upływie trzech (3) lat od otrzymania Produktów.

    Twoje prawa w przypadku wykrycia wad

    W przypadku wykrycia wad możesz:

  • Wstrzymać płatność na tyle wysoką, aby stanowiła zabezpieczenie roszczenia.
  • Wymagać nowej przesyłki, co oznacza, że otrzymasz inne Produkty o tej samej wartości.
  • Wymagać obniżenia ceny.
  • Wypowiedzieć umowę, jeśli wada ma dla Ciebie istotne znaczenie.
  • Możliwe, że najpierw zdecydujemy się na dostarczenie Ci innych Produktów o tej samej wartości, pod warunkiem, że roszczenie nastąpi to w rozsądnym czasie.

    Zastrzeżenie

    Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich błędów na Stronie, w tym między innymi jeśli chodzi o opisy produktów, specyfikacje, niedokładne ceny, szacowanie zapasów lub inne nieprawidłowe informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania oczywistych błędów oraz do odpowiedniej zmiany lub aktualizacji informacji na Stronie w dowolnym momencie.

    Obrazy lub inne elementy wizualne na Stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i nie gwarantujemy idealnego odzwierciedlenia rzeczywistej wielkości ani dokładnego wyglądu, pochodzenia czy funkcji Produktów. Proszę zapoznać się z potwierdzeniem zamówienia, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pojemności zamówionych Produktów.

    Opóźnienie

    Może się zdarzyć, że nie uda nam się dostarczyć Produktów w uzgodnionym między nami terminie (i to nie Ty spowodowałaś/eś to opóźnienie). W przypadku takiego opóźnienia możesz:

  • Wstrzymać płatność lub zażądać zwrotu pieniędzy za zamówienie.
  • Wypowiedzieć umowę.
  • Usługi stron trzecich w ramach naszych Produktów

    Czasami polegamy na usługach stron trzecich i/lub dostawcach produktów. Tacy dostawcy działają poza naszą rozsądną kontrolą i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez działanie lub zaniechanie, które można im przypisać.

    Wady i opóźnienia poza naszą kontrolą (siła wyższa)

    Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia i wady pozostające poza naszą kontrolą. Jeśli nasi dostawcy będą opóźnieni z powodu zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą, skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe, aby Cię o tym powiadomić i podejmiemy kroki w celu zminimalizowania skutków opóźnienia. Pod warunkiem, że to zrobimy, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za wady i opóźnienia spowodowane zdarzeniem, ale jeśli istnieje ryzyko istotnej wady lub opóźnienia, możesz skontaktować się z nami, aby rozwiązać umowę i otrzymać zwrot pieniędzy za wszelkie Produkty, za które została wniesiona opłata, a nie dotarły do Ciebie.

    PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

    Prawo do Odstąpienia

    Zgodnie ze szwedzką ustawą o Sprzedaży na Odległość i Handlu Obwoźnym (2005:59) (Sw. distansavtalslagen) masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania Produktów. Masz również prawo do odstąpienia od umowy w związku ze zmianą modelu Subskrypcji.

    Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w formie wyraźnego pisemnego oświadczenia, kontaktując się z nami za pośrednictwem naszych Informacji Kontaktowych.

    Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą wykorzystania przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

    Skutki Odstąpienia od Umowy

    Jeżeli jesteś konsumentem i odstępujesz od zawartej z nami umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności pod warunkiem, że Produkty zostaną zwrócone w stanie niezmienionym bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu. Ze względów higienicznych, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zerwania z Produktu plomby. W takich przypadkach dokonamy potrącenia kwoty odpowiadającej wartości danego Produktu. Zwroty będą przetwarzane przy użyciu tych samych środków płatności, których użyłaś/eś do początkowej transakcji.

    Wszelkie otrzymane Produkty, za które chcesz dostać zwrot pieniędzy, muszą zostać przez Ciebie zwrócone. Produkty, które chcesz zwrócić, powinny zostać zwrócone bez zbędnej zwłoki i w żadnym wypadku nie później niż czternaście (14) dni kalendarzowych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu lub do momentu otrzymania przez nas dowodu, że Produkty zostały przez Ciebie odesłane najszybciej jak było to możliwe.

    Aby zwrócić Produkty, należy je wysłać (łącznie z paragonem lub innym dowodem zakupu) na następujący adres: Exacta AB, Lundåsvägen 10, 76330 Hallstavik. W przypadku zwrotu Produktów musisz pokryć koszty wysyłki.

    Jeśli skorzystasz z prawa do odstąpienia od umowy w związku ze zmianą modelu Subskrypcji, Twoja Subskrypcja powróci do ostatniego modelu, który miałaś/eś przed zmianą.

    PRYWATNOŚĆ

    Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

    WŁASNOŚĆ I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

    Nasze prawa

    Strona jest własnością Estrid i jest zarządzana przez Estrid. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy handlowe, logo i inne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, które posiadamy i wykorzystujemy, a także te prezentowane w Funkcjach (w tym tytuły, grafiki, ikony, skrypty, kody źródłowe itp.) są naszą własnością lub własnością strony trzeciej w postaci licencjodawców i nie wolno jej powielać, rozpowszechniać, sprzedawać, używać, modyfikować, kopiować, ograniczać ani wykorzystywać (w całości lub w części) bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Żadne prawa własności intelektualnej nie zostaną przekazane użytkownikowi ani żadnej stronie trzeciej zgodnie z niniejszym Regulaminem, ani w żaden inny sposób w związku z zamówieniem Produktów lub korzystaniem z innych Funkcji.

    Poszanowanie naszej własności

    Nie wolno manipulować, próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu, modyfikować, włamywać się, naprawiać ani dostosowywać w żaden inny sposób do jakichkolwiek celów żadnego z naszych materiałów, sprzętu, kodów źródłowych czy informacji.

    Poszanowanie naszej własności intelektualnej

    Produkty i inne informacje, w tym wszystkie powiązane prawa własności intelektualnej, dostarczone i udostępnione przez nas, pozostają naszą wyłączną własnością. Nie możesz wykorzystywać naszej wyłącznej własności do celów komercyjnych lub jakichkolwiek innych bez naszej pisemnej zgody.

    OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

    Do niniejszego Regulaminu i do naszego ogólnego stosunku prawnego ma zastosowanie prawo szwedzkie.

    WIERZYTELNOŚĆ

    Jesteśmy uprawnieni do cesji lub zastawienia któregokolwiek z naszych praw, w tym roszczenia o zapłatę i zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu wobec dowolnej strony trzeciej bez ograniczeń.

    WYPOWIADALNOŚĆ

    Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, nie wpłynie to na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

    REKLAMACJE I SPORY

    Jeśli chcesz zgłosić jakiekolwiek skargi, skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej, korzystając z dowolnych Informacji Kontaktowych.

    Będziemy zawsze najpierw starać się rozwiązać Twoje zażalenia poprzez dyskusje między Tobą a naszym działem wsparcia. W przypadku skargi lub sporu możesz jednak zawsze skontaktować się ze Szwedzką Krajową Radą ds. Sporów Konsumenckich (Sw. Allmänna reklamationsnämnden).

    Spory dotyczące interpretacji i stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Szwedzką Krajową Radę Sporów Konsumenckich lub przez właściwy sąd powszechny.

    Należy również pamiętać, że spory można zgłaszać do rozstrzygnięcia online, na platformie internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr.

    INFORMACJE O FIRMIE

    Estrid Sweden AB jest podmiotem zarejestrowanym w Szwecji.
    Zarejestrowany adres: Kungsgatan 12-14, 11143 Stockholm
    Rej. Nr: 559197-2400
    VAT Rej. Nr: SE559197-240001

    Zaczynamy — 7,95 GBP

    Zapoznaj się z naszym nowym programem polecajek!

    Podaruj komuś 70% zniżki na Zestaw Startowy i zdobądź dzięki temu wymienne ostrza za darmo. Po prostu zaproś znajome, które nie są jeszcze częścią rodziny Estrid.