-
ESTRIDS VÄLGÖRENHETSPARTNER

Women for Women International

Från dag ett har Estrid varit ett företag som vill ha en positiv inverkan på världen, speciellt för kvinnor. Att vara en del i kampen för jämställdhet och aktivt stötta initiativ som arbetar för en mer rättvis vardag är för oss en självklarhet.

Som ett företag med kvinnor i fokus är det vårt ansvar att göra allt vi kan för att stötta kvinnor runt om i världen. Därför samarbetar vi med Women for Women International.

Sedan 1993, har Women for Women International nått över 500,000 marginaliserade kvinnor i 8 krigsdrabbade länder.

Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International
Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International

Women for Women International är en välgörenhetsorganisation som stöttar kvinnor i krigsdrabbade områden.

Genom programmet “Stronger Women, Stronger Nations” får kvinnor möjlighet att inte bara återuppbygga sina liv, utan skapa en ny mer jämlik framtid. Programmet sträcker sig över ett år och ger deltagarna möjlighet att utveckla de färdigheter, kunskaper och resurser de behöver för att forma en trygg, stabil framtid. Kvinnans egen vilja är alltid i centrum och programmet handlar lika mycket om att lära sig ett hantverk som att bygga självförtroende. Initiativet ger deltagarna möjlighet att starta egna företag, bygga ett supportnätverk och ta en aktiv ledarroll i samhället.

De positiva förändringarna är mätbara, under endast ett år har kvinnorna skapat betydelsefulla förbättringar i sina liv som har bestående positiv inverkan för både deras egna familjer och samhället i stort.

Women for Women International leder också ett “Sister Sponsorship” initiativ, där privatpersoner får möjlighet att stötta och sponsra en kvinna genom programmet. Som sponsor får du uppdateringar kring hennes framsteg och har möjligheten att skriva meddelanden till varandra, ofta växer en genuin och långvarig vänskap fram.

Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International
Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International Women for Women International

För varje köp du gör hos Estrid, donerar vi 1% av omsättningen till Women For Women International.

Tack för att du gör det här samarbetet möjligt.

*UK Charity Registration Number: 1115109
Sociala medier: @womenforwomenuk

Kom igång — 7,95 GBP

Nu får du belöning när du bjuder in vänner!

Ge en vän som inte redan är del av Estrid-familjen 70% rabatt på Startkitet, och få ett paket nya rakblad helt gratis!