Sist oppdatert: 16. dec 2021
Dette er en oversatt versjon. Den originale versjonen finnes her.

Vilkår og betingelser

GENERELT

Informasjon om Estrid

Disse vilkårene er utformet av Estrid Sweden AB (Svensk selskap, registreringsnummer 559197-2400) («Estrid», «oss», «vår» eller «vi»).

Kontaktinformasjon

Hovedmåten å kontakte oss på er via e-post til [email protected]. Du kan også kontakte oss via chatten på nettsiden (den finner du på estrid.com) på ukedager i arbeidstid, eller via sosiale medier (@heyestrid). («kontaktinformasjon»).

Å godta vilkårene

Ved å opprette et abonnement og en konto gjennom å bestille produktene, godtar du at du har lest, forstått og er enig i at du er bundet av disse vilkårene. Hvis du ikke er enig i disse vilkårene, må du ikke bestille produkter, lage en konto eller opprette et abonnement.

Endringer i vilkårene

Vi kan endre disse vilkårene når som helst. Ved større endringer som kan påvirke deg, vil du få beskjed på e-post. Du vil bli informert om at det er viktig at du sier ifra dersom du ikke er enig i vilkårene og ikke goodkjenner endringene. Hvis vi ikke får en slik beskjed innen tretti (30) kalenderdager etter at du bel informert om endringene, vil vi anta at du godkjenner endringene. Vi antar også at du godkjenner vilkårene dersom du inngår en avtale for produkten våre ved å, for eksempel, fortsette å bestille produkter gjennom abonnementet etter at de nye vilkårene er sendt. Den nyeste versjonen av vilkår vil være tilgjengelig på nettsiden.

Definisjoner

«Konto» Refererer til kontoen du oppretter idet du registrerer deg som kunde på nettsiden.
«Kontaktinformasjon» Refererer til informasjonen du har på kontoen din.
«Funksjoner» Er et samlebegrep som omhandler nettsiden, kontoen din, abonnementet og produktene.
«Personvern» Refererer til personverne policyen vår (https://new.estrid.com/no/privacy-policy/) som beskriver hvordan vi behandler personlige opplysninger.
«Produkt» «produkter» og «produktene» Betyr produktene beskrevet under seksjonen «Produkter» under som vi har gjort tilgjengelig gjennom nettsiden, sammen med annet relatert utstyr, tjenester og informasjon gjort tilgjengelig for deg.
«Nettsiden» Betyr nettsiden vår (https://new.estrid.com/no/) relatert til produktene.
«Abonnement» Refererer til abonnements-tjenesten som finnes på nettsiden.

PRODUKTER

Beskrivelse av produkter

Vårt hovedprodukt er The Starter Kit og påfyll på barberblader som tilbys på abonnement. Estrid tilbyr også barberingstilbehør samt produkter for kroppspleie som kan bestilles som en enkeltbestilling eller som abonnement. («Produktene», «Produkt»). Mer informasjon om produktene finnes på nettsiden.

Alt innhold på nettsiden er tiltenkt for privat kunnskap eller informasjon. Estrids beskrivelser av barberingsbladene har ikke blitt testet av Swedish Medicines Agency. Beskrivelse av ingredienser, varighet og andre reguleringer er gitt med referanse til det originale produktet.

Alle produkter må bli brukt i samsvar med instruksjonene, forholdsregler og retningslinjer som de har. Det er ditt ansvar å passe på at produktene ikke inneholder noe du er allergisk mot.

Alle produktene på nettsiden, inkludert testere, er kun til personlig bruk. Med mindre noe annet er sagt, reserverer vi retten til å bytte, slutte med eller endre hvilket som helst produkt vi selger eller som en del av en kolleksjon, uten å gi beskjed på forhånd til deg som kunde.

Siden fargeinnstillingene på enheten du bruker kan påvirke fargene på bildene på nettsiden, kan vi ikke garantere at fargene på bildene av produktene er like i virkeligheten.

Å sette opp en konto

For å bestille produktene, må du lage en konto. En konto blir automatisk laget når du bestiller et produkt for første gang. Den kan også bli opprettet uten å tegne abonnement. Det er ikke lov å gi kontoen sin videre til andre. Du kan bare lage en (1) konto.

Beskrivelse av abonnement

Ved å bestille The Starter Kit inngår du et abonnement for påfyll av barberblader. Abonnementet tilbys på en 60-, 90- eller 120-dagers basis, hvor ny ordre lages automatisk en gang per intervall. Abonnement-detaljene kan endres på din konto.

Du kan endre ditt abonnement og/eller avslutte abonnementet ved å justere dette på kontoen din, eller ved å kontakte oss via vår kontaktinformasjon. Alle endringer må bli gjort innen 24 timer før den neste ordren behandles. Hvis abonnementet ikke har blitt avsluttet eller endret i tide, vil det automatisk fornyes.

Å bestille produkter

Vi ber om at du bestiller produktene i samsvar med instruksjonene på nettsiden.

Vår bekreftelsen av din ordre skjer når du får en e-post bekreftelse fra oss. I dette øyeblikket oppstår det en kontrakt mellom deg og oss. Hvis vi ikke er i stand til å bekrefte din ordre, vil vi informere deg om dette skriftlig og du vil ikkeble belastet. Du kan trekke tilbake ordren din frem til den er bekreftet, og du har rett til å få tilbakebetaling for betalinger gjort til oss i forbindelse med en tilbaketrukket ordre.

Produktlevering

At produkter er tilgjengelig på nettsiden på en gitt tid, garanterer ikke at disse produktene vil være tilgjengelig hele tiden.

Standard leveringstid finner du på nettsiden og på ordrebekreftelsen. I høysesong og salgsperioder kan leveringen ta lengre tid.

Under ordreprosessen gir vi beskjed når ordren din er mottatt og når produktene er sendt, inkludert alle varer og digitalt innhold knyttet til dette. Informasjon om automatiske ordre gjennom abonnement finner du på din konto.

Levering skjer gjennom standard posttjeneste i hvert marked.

Noen alternativer kan involvere en fraktkostnad. Er dette tilfellet, er det tydelig informasjon om dette ved bestilling. Den forventede leveringstiden er spesifisert gjennom ordreprosessen. Merk at små pakker leveres i postkassen til din registrerte leveringsadresse, og store pakker leveres til det nærmeste utleveringsstedet, og du vil bli informert om å hente pakken.

Vi har retten til å belaste deg for kostnader som påløpe dersom du ikke henter dine bestilte produkter i tide fra utleveringsstedet.

Hvis et produkt ikke er på lager, forbeholder vi oss retten til å ikke levere det produktet innen den spesifiserte leveringstiden eller å kansellere ordren. Hvis du allerede har bestilt produktet som ikke er på lager, vil vi tilby deg pengene tilbake.

Estrid Referral Program

When having an Account, you are able to participate in the Estrid Referral Program by sharing your personal referral link that can be accessed from your account. The Referral Program gives incentives for both the sender and recipient of the link. We reserve the right to change the incentives, availability and terms of the Referral Program without informing you in advance. By participating in the Referral Program, you agree to these Terms and Conditions.

DINE PLIKTER

Kvalifiserte kunder

Vi tilbyr produktene til individer som opptrer som forbrukere (som definert under aktuelle lokale lover).

Du kan ikke bestille produktene eller bruke noen funksjoner dersom du er under atten (18) år gammel, med mindre du har tillatelse fra en foresatt.

Du kan kun bestille produkter til en leveringsadresse i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Østerrike, Polen, United Kingdom, Frankrike, Belgia, Nederland eller Irland.

Vi reserverer retten til å avstå fra å opprette en avtale med deg, uten å spesifisere grunnlaget bak den beslutningen.

Bruk av funksjonene

Når du bruker funksjonene, må du alltid innrette deg til gjeldene lover og regler. Du skal ikke få tilgang til nettsiden annet enn gjennom det offentlige brukergrensesnittet (API) gjort tilgjengelig av oss og som på andre måter er uttrykt gjennom disse vilkårene. Du må ikke bruke funksjonene med en hensikt mot våre, eller noen tredjeparts rettigheter og interesser. Du sier deg enig i å føye deg etter alle instrukser og anbefalinger gitt fra oss fra tid til annen.

Du er enig om å være ansvarlig for alle aktiviteter som oppstår under din bruker. Opplysninger for din konto må holdes sikre til enhver tid og det er forbudt for deg å dele data relatert til din bruker med noen tredjepart. Mistenker du at din konto og dine opplysninger har blitt eller brukes av en tredjepart må du kontakte oss umiddelbart ved bruk av vår kontaktinformasjon.

Vi er berettiget til å avslå eller justere en ordre fra deg og stenge kontoen din i tilfeller hvor du gir oss feilaktig eller ukomplett informasjon når du oppretter kontoen. Dette gjelder også dersom du ikke innretter deg etter disse vilkårene (for eksempel hvis du ikke har betalt for produktene i tide) eller andre lovbestemmelser. Hvis noen av disse situasjonene oppstår, vil vi kontakte deg og etterspørre at du retter opp bruddet av disse vilkårene.

PRISER OG BETALING

Prisinformasjon

Du må betale alle aktuelle avgifter som beskrevet på nettsiden for produktene du har valgt. Prisene for produktene finnes på nettsiden og inkluderer leveringskostnader, moms, eller andre skatter og avgifter som gjelder. Prisen på produktene tilgjengelig for deg vil være prisen som er indikert på ordresiden når du har plassert ordren din.

Vi har retten til å endre prisen på produktene, dermed vil de aktuelle prisene indikeres på nettsiden fra tid til annen. Men, ved bestilling før prisendring er det prisen som står i ordrebekreftelsen som vil være gjeldene. Ved å fortsette å bestille produkter etter prisendringen trer i kraft, er du bundet av de nye prisene.

Betalingsinformasjon

Betaling for produktene kan gjennomføres i samsvar med det som står skrevet nedenfor.

Betalingsløsningen varierer fra hvert spesifikt marked og betalingsløsninger som er tilgjengelig for deg vises i utsjekks-prosessen. Du kan lese mer om de forskjellige betalingsløsninger tilgjnegelig for ditt marked her.

Avhengig av hvilken betalingsløsning som velges, er det den valgte betalingsløsnings vilkår og betingelser som gjelder. Du kan bli bedt om å identifisere deg selv og kredittsjekk kan gjennomføres av betalingsløsningen som tredjepart. I tilfeller vi bruker en tredjepart for betalinger, har vi ikke tilgang eller mulighet til å lagre betalingsinformasjon.

Produktene kan bli betalt for gjennom kreditt- eller bankkort og du må være sikker på at det er nok midler på kortet på tidspunktet betalingen til oss gjennomføres. Du må holde betalingsinformasjonen oppdatert selv, dette gjøres gjennom kontosiden din.

Vi kan gi faktura for produktene på forhånd eller i etterkant, med hyppigheten som bestemt i avtalen. Du er enig i at vi kan bruke elektroniske fakturaer, som vil bli sendt til e-postadressen du har oppgitt i din konto. Du må holde betalingsinfo og e-post adresse oppdatert.

Du er enig i at du skal betale innen den bestemte tiden for betalingsmetoden du velger. Vi har retten til å stenge kontoen din og/eller å stoppe utsendelsen av produktene til du har betalt for de kostnadene som påløper seg. Betaling etter forfallsdato kan innebære avgifter og renter i tråd med vilkår og betingelser hos betalingsmetoden.

Du er enig i at vi kan trekke betalinger for automatiske abonnement-ordre uten videre godkjennelse til du sier opp abonnementet ditt. Prisen for disse ordrene vil samsvare med prisene listet på nettsiden på den tiden du gikk inn i en avtale med oss.

VÅRT ANSVAR

Vårt ansvar mot deg som kunde, er regulert av den svenske forbrukerkjøpsloven (1990: 932) (Sw. konsumentköplagen), avstands- og dørsalgsloven (2005:59) (Sw. distansavtalslagen) og produktansvarsloven (1992:18) (Sw. produktansvarslagen). Til den grad loven tilsier det, er ansvaret vårt begrenset til direkte skader og vi skal ikke under noen omstendighet stå ansvarlig for noen indirekte, tilfeldige, spesielle, eller eksemplariske skader, uansett forårsaket og uansett teoritisk tolkning av dette ansvaret i forbindelse eller ikke med disse vilkårene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, tap av overskudd, velvilje eller forretningsrykte, tap av data, kostnader tilknyttet anskaffelser av erstattende goder eller tjenester, eller annet immaterielt tap.

Garanti

Vi er ansvarlig for produktfeil som har oppstått før du mottar produktet. Vi er ikke ansvarlig for feil som er forårsaket av deg, hvor du for eksempel ikke har fulgt instruksjoner for vedlikehold eller hvis du har feilbehandlet produktene.

Feil og mangler

Produktene vurderes kun som defekt i henhold til aktuell lovgivning, og den svenske lovgivningen som gjelder er den svenske forbrukerkjøpsloven (1990: 932) (Sw. konsumentköplagen) og produktansvarsloven (1992:18) (Sw. produktansvarslagen).

Produkter er for eksempel vurdert til å være defekt i de følgende tilfellene:

 • Det samsvarer ikke med hva vi ble enige om i denne avtalen eller på andre vis følger en form for aktuell lovgivning.
 • Vi har ikke informert deg om detaljer om produktene som vi vet om eller burde visst om, og som du forståelig kan forvente å bli informert om, hvis en sånn utelatelse om informasjon kan bli antatt å ha en effekt på din beslutning om kjøpet.
 • Det er i verre tilstand enn du rettmessig kunne ha forventet basert på produktets pris, alder og andre forhold.
 • Klager angående produkter med feil og mangler

  I tilfeller hvor du betrakter produktet som defekt, kan du legge inn en klage ved hjelp av vår kontaktinformasjon. Du må legge inn klagen innen rimelig tid (innen to (2) måneder vil alltid bli vurdert som rimelig) fra det tidspunktet du la merke til, eller burde ha latt merke til feilen. Du kan ikke sende klage om feil oppdaget mer enn tre (3) år etter at du har mottatt produktet.

  Dine rettigheter ved feil og mangler

  I tilfeller hvor feil og mangler oppstår, kan du:

 • Tilbakeholde betaling nok til å sikre deg til feilen er rettet opp.
 • Kreve en ny leveranse, slik at du mottar andre tilsvarende produkter.
 • Kreve prisreduksjon.
 • Avslutte avtalen, dersom feilens natur er avgjørende for deg.
 • Vi kan velge å først gi deg tilsvarende produkter, gitt at klagen finner sted innen rimelig tid.

  Ansvarsfraskrivelse

  Vi reserverer oss fra feil på nettsiden, slik som, men ikke begrenset til: produktbeskrivelser, spesifikasjoner, ukorrekte priser, lagerstatus eller annen ukorrekt informasjon. Vi reserverer retten til å rette opp åpenbare feil og til å, når som helst, endre eller oppdatere informasjonen på nettsiden deretter.

  Bilder eller andre visuelle midler på nettsiden er for illustrative formål og vi garanterer ikke det nøyaktige antallet eller det nøyaktige utseende, opprinnelse eller funksjon av produktene. Les ordrebekreftelsen for det korrekte produktantallet for din ordre.

  Forsinkelser

  Noen ganger kan vi ikke levere produktene innen den tidsperioden som er avtalt mellom oss (og du har ikke forårsaket denne forsinkelsen). Oppstår en slik forsinkelse, kan du:

 • Tilbakeholde betaling eller kreve tilbakebetaling for ordren.
 • Avslutte avtalen.
 • Tjenester fra tredjeparter som del av våre produkter

  Noen ganger kan vi være avhengig en tredjepart som en del av produkter eller tjenester. Slike tredjeparter opptrer utenfor vår rimelige kontroll, og vi skal ikke bli holdt ansvarlig for skader forårsaket av en handling eller utelatelse som tilskrives dem.

  Feil og forsinkelser utenfor vår kontroll (force majeure)

  Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser og feil utenfor vår kontroll. Hvis våre leverandører er forsinket av en hendelse utenfor vår kontroll, vil vi kontakte deg snarest mulig for å informere deg om at vi vil gjøre vårt beste for å minimere effekten av forsinkelsen. Gitt at vi gjør dette, er vi ikke ansvarlige for feil og forsinkelser forårsaket av hendelsen, men dersom det er en risiko for betydelige feil eller forsinkelser, kan du kontakte oss for å avslutte avtalen og få en tilbakebetaling på produkter du har betalt for men ikke har mottatt.

  RETT TIL TILBAKETREKKING

  Rett til tilbaketrekking

  I henhold til den svenske avstand- og dørsalgsloven (2005:59) (Sw. distansavtalslagen) har du retten til å trekke kjøpet innen fjorten (14) dager fra den dagen du mottar produktene. Du har også rett til å trekke kjøpet når det gjelder endringer i abonnement-oppsettet.

  For å utøve retten til tilbaketrekking, må du informere oss om ditt valg om å trekke deg fra denne kontrakten ved en klar, skriftlig uttalelse, gjennom å kontakte oss via vår kontaktinformasjon.

  For å rekke fristen for tilbaketrekking, holder det at du sender oss kommunikasjon om din utøvelse av retten for tilbaketrekking før tilbaketrekkingsperioden har utgått.

  Effekter av tilbaketrekking

  Hvis du er en forbruker og du trekker tilbake kontrakten med oss, vil vi tilbakebetale alle betalinger mottatt fra deg gitt at produktene er returnert i en uforandret tilstand uten unødig forsinkelse, og ikke senere enn fjorten (14) dager fra datoen vi har mottatt din beskjed om tilbaketrekking. Av hygieneårsaker, gjelder ikke retten på tilbaketrekking dersom forseglingen er brutt. I disse tilfellene vil vi gjøre et fratrekk i samsvar med verdien av varen det gjelder. Refusjoner vil bli prosessert gjennom de samme betalingsmetodene som du brukte under det opprinnelige kjøpet.

  Alle produkter som er mottatt som du ønsker en tilbakebetaling på må bli returnert av deg. Produkter som du ønsker å returnere skal returneres uten unødig forsinkelse og ikke senere enn fjorten (14) kalenderdager fra dagen vi ble informert om din beslutning om å avbryte eller til vi har mottatt bevis på at produktet er sendt fra deg, avhengig av hvilket er tidligst.

  For å returnere produkter sender du varene (inkludert kvittering eller annet bevis for kjøp) til følgende adresse: Exacta AB, Lundåsvägen 10, 76330 Hallstavik. Du må betale for frakt for returen på produktene.

  Hvis du utøver retten på tilbaketrekking angående en forandring i abonnement-oppsett, vil abonnementet ditt gjøres om til den siste abonnementsversjonen du hadde før forandringen.

  PERSONVERN

  Vi prosesserer dine personlige data i henhold til vårt personvern.

  EIENDOM OG ÅNDSVERKSRETTIGHETER

  Våre rettigheter

  Nettsiden eies og opereres av Estrid. Alle copyrights, varemerker, varenavn, logoer og/eller andre åndsverks- eller eierskapsrettigheter holdt og brukt av oss så vel som de presentert i funksjonsdelen (inkludert titler, grafikk, ikoner, tekster, kildekoder etc.) er vår eiendom eller en tredjeparts eiendom og må ikke bli reprodusert, distribuert, solgt, brukt, modifisert, kopiert, begrenset eller brukt (som en del eller som helhet) uten skriftlig tillatelse på forhånd. Ingen åndsverksrettigheter må bli overført til deg eller en tredjepart i henhold til disse vilkårene eller på andre vis i sammenheng med din ordre av produkter eller annet bruk av funksjonene.

  Respekt for våre eiendeler

  Du må ikke kludre med, prøve å få uautorisert tilgang til, modifisere, hacke, reparere eller på annet vis justere noe av vårt materiale, hardware, kildekoder eller informasjon for noen formål.

  Respekt for våre åndsverk

  Produktene og annen informasjon, inkludert alle assosierte åndsverksrettigheter tilgjengeliggjort av oss, forblir vår eksklusive eiendel. Du må ikke bruke vår eksklusive eiendel til reklame eller andre formål uten skriftlig tillatelse.

  AKTUELL LOV

  Svensk lov er gjeldene for disse vilkårene og vårt juridiske forhold generelt.

  TILDELELSE

  Vi har rett på å tildele eller pantsette alle våre rettigheter inkludert betalingskrav og plikter under disse vilkårene til hvilken som helst tredjepart uten begrensning.

  FRATREDELSE

  Hvis et av punktene i vilkårene blir ugyldig eller av en annen grunn ikke kan håndheves, skal ikke dette ha effekt på gyldigheten og håndhevelsen av de gjenværende punktene.

  KLAGER OG TVISTER

  Hvis du har noen klager, kontakt vår støtteavdeling ved hjelp av vår Kontaktinfo.

  Vi vil alltid først prøve å løse dine klager gjennom diskusjoner mellom deg og vår støtteavdeling. I tilfeller hvor en klage eller tvist oppstår kan du likevel alltid kontakte det svenske landsstyret for forbrukertvister (Sw. Allmänna reklamationsnämnden).

  Tvister angående tolkninger og utførelse av disse vilkårene skal løses av det svenske landsstyret for forbrukertvister eller retten. Merk også at tvister kan sendes til løsning via nett til the European Commission Online Dispute Resolution platform ec.europa.eu/consumers/odr.

  BEDRIFTSINFORMASJON

  Estrid Sweden AB is an entity registered in Sweden.
  Registered address: Kungsgatan 12-14, 11143 Stockholm
  Reg. No: 559197-2400
  VAT Reg. No: SE559197-240001

  Kom i gang — £ 7,95

  Hils på vårt nye belønningsprogram!

  Gi 70% rabatt på startkittet og få barberblader gratis ved å invitere vennene dine som enda ikke er en del av Estrid-familien.