Kjøpsvilkår

Innledning


Dette kjøpet er regulert av følgende standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Følgende kjøpsvilkår gjelder for nettsalg på https://estrid.com/no/ og gjelder for privatkunder som er over 18 år og bosatt i Norge. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelige på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Om selskapet og parter


Nettsiden eies av Estrid Studios AB, Kungsgatan 12-14, 11143 Stockholm, 559197-2401 («selger», «vi», «oss»). Kjøp på hjemmesiden er bindende når dette har blitt bekreftet av både selger og den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen («kjøper, «du», «deg», «din» eller «ditt»).

Selskapsinformasjon:

Estrid Studios AB
Kungsgatan 12-14, 11143 Stokholm
Organisasjonsnr.: 825298762

Kontaktinformasjon: [email protected]

Du kan også kontakte kundeservice via chat, Instagram (@heyestrid) eller Facebook (@Estrid).

Avtalen


Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom selger og kjøper foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Den oppgitte prisen for varer og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og merverdiavgift. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Opprettelse av konto

For å bestille produktene, må du opprette en konto. En konto blir automatisk opprettet når du bestiller et produkt for første gang. Den kan også bli opprettet uten å tegne abonnement. Du kan ikke gi kontoen din videre til andre. Du kan bare lage én konto.

Beskrivelse av abonnement

Ved å bestille Startpakken tegner du en abonnementsavtale for påfyll av barberblader og andre tilleggsprodukter etter eget valg. Abonnementet tilbys med forskjellige leveringsfrekvenser (f.eks. 30, 60, 90 eller 120 dager mellom leveransene) eller på årsbasis, der ett års forsyning leveres på én gang. Nettstedets tilgjengelige abonnementsalternativer kan endres fra tid til annen. Abonnementsfrekvensen eller kommende leveringsdatoer kan endres når som helst fra kontoen din.

Du kan endre ditt abonnement og/eller avslutte abonnementet ved å justere dette på kontoen din, eller ved å kontakte oss på kundeservice eller via våre sosiale medier. Alle endringer må bli gjort innen 24 timer før den neste ordren behandles. Hvis abonnementet ikke har blitt avsluttet eller endret i tide, vil det automatisk fornyes.

Å godta vilkårene

Ved å opprette et abonnement og en konto gjennom å bestille produktene, godtar du at du har lest, forstått og er enig i at du er bundet av disse vilkårene. Hvis du ikke er enig i disse vilkårene, må du ikke bestille produkter, lage en konto eller opprette et abonnement.

Endringer i vilkårene

Vi kan endre disse vilkårene når som helst. Ved større endringer som kan påvirke deg, vil du få beskjed på e-post. Du vil bli informert om at det er viktig at du sier ifra dersom du ikke er enig i vilkårene og ikke goodkjenner endringene. Hvis vi ikke får en slik beskjed innen 30 kalenderdager etter at du ble informert om endringene, vil vi anta at du godkjenner endringene. Vi antar også at du godkjenner vilkårene dersom du inngår en avtale for produkten våre ved å, for eksempel, fortsette å bestille produkter gjennom abonnementet etter at de nye vilkårene er sendt. Den nyeste versjonen av vilkår vil være tilgjengelig på nettsiden.

Definisjoner

Nedenfor finner du diverse definisjoner av ord som regelmessig brukes på nettsiden.

 • «Konto»: refererer til kontoen du oppretter idet du registrerer deg som kunde på nettsiden.

 • «Kontaktinformasjon»: refererer til informasjonen du har på kontoen din.

 • «Funksjoner»: er et samlebegrep som omhandler nettsiden, kontoen din, abonnementet og produktene.

 • «Personvern»: refererer til personvernerklæringen vår (https://estrid.com/no/privacy-policy/) som beskriver hvordan vi behandler personlige opplysninger.

 • «Produkt» «produkter» og «produktene»: betyr produktene beskrevet under seksjonen «Produkter» under som vi har gjort tilgjengelig gjennom nettsiden, sammen med annet relatert utstyr, tjenester og informasjon gjort tilgjengelig for deg.

 • «Nettsiden»: betyr nettsiden vår (https://estrid.com/no/) relatert til produktene.

 • «Abonnement»: refererer til abonnementstjenesten som finnes på nettsiden.

Estrids verveprogram

Når du har en konto, kan du delta i Estrids verveprogram ved å dele den personlige vervelenken, som du får tilgang til gjennom kontoen din. Verveprogrammet gir insentiver til både avsender og mottaker av lenken. Vi forbeholder oss retten til å endre insentiver, tilgjengelighet og vilkår for verveprogrammet uten å informere deg på forhånd.

Produktanmeldelser

Produktanmeldelser samles inn og vises på nettstedet for utvalgte produkter. Produktomtalene er skrevet av verifiserte kunder basert på e-postadresse og ordrehistorikk.

Betaling


Ved gjennomføring av en bestilling, godtar du at vi kan trekke betalinger for automatiske abonnementordre uten videre godkjennelse, inntil du sier opp abonnementet ditt. Prisen for disse ordrene vil samsvare med prisene listet på nettsiden på den tiden du gikk inngikk en avtale med oss.

Du kan betale med følgende betalingsmetoder på estrid.com/no:

 • Kortbetaling

  Kortbetalinger gjøres kryptert gjennom vår betalingspartner Klarna. Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Vi tar imot følgende kort: VISA og MasterCard.

 • Klarna fakturabetaling

  Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen. Ved betaling med faktura er betalingstiden 30 dager fra den dag varene sendes fra oss. For å kunne betale med faktura krever vår betalingspartner ditt personnummer for å gjennomføre en kredittvurdering samt at din bestilling sendes til din registrerte adresse i Folkeregisteret. Her kan du lese Klarnas vilkår for fakturabetaling.

  Det tilkommer ingen fakturaavgift om du velger å betale med Klarna Faktura. Om betalingen uteblir tilkommer en påminnelsesavgift og forsinkelsesrente etter Klarnas regler og standardavgifter. Om betalingen efter dette fortsatt ikke skjer vil saken bli sendt til inndrivelse hos inkassobyrå, ekstra kostnader kan da påløpe.

Levering


Alle bestillinger sendes med fri frakt, levert med Posten i Norge. Din bestilling leveres til nærmeste utleveringssted/til din adresse. Merk at små pakker som utgangspunkt leveres i postkassen til din registrerte leveringsadresse, og store pakker leveres til nærmeste hentested, og du vil bli informert om å hente pakken. Se de tilgjengelige leveringsmetodene i kassen. Bestillinger gjennomført i helger og helligdager sendes som regel førstkommende hverdag.

Leveringstid

Vår normale leveringstid er 6-9 hverdager etter at din ordre har blitt sendt. I høysesong og salgsperioder kan leveringen ta noe lengre tid. På varer som ikke er på lager er leveringstiden lengre. Det fremgår i så fall på produktsiden. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår, leverer vi varen til deg uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra deg. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Fraktkostnad

Vi tilbyr gratis frakt på alle bestillinger.

Ikke mottatt ordre

Om leveransen ikke stemmer overens med informasjonen som står på din ordrebekreftelse, ber vi deg kontakte kundeservice på [email protected]. Vi undersøker saken så snart som mulig og om det har hendt en feil, så sender vi rett produkt eller tilbakebetaler beløpet, avhengig av hva som avtales og er mulig. Eventuell returfrakt og frakten for en ny vare betales ikke av kunden ved slike tilfeller.

Forsinket levering

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 • Oppfyllelse - Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 • Heving - Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

  Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen. Dersom kunden hever kjøpet på grunn av forsinket levering, vil det bli refundert innen 14 dager.

 • Erstatning - Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Transportskade og risiko

Estrid er ansvarlig for at din bestilling frem til du fysisk har mottatt den. Om du mottar din bestilling med synlige skader på emballasje og/eller produkter ber vi deg om å så raskt som mulig, og uten unødig forsinkelse å kontakte kundeservice på [email protected]. På samme måte er det du som kunde som bærer ansvaret for pakken og produktene ved en eventuell retur. Vi anbefaler derfor at du velger en fraktmetode der forsendelsen kan spores ved retur.

Angrerett


Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Såfremt du utøver angreretten vedrørende en endring i abonnementsmodellen, vender abonnementet ditt tilbake til den siste modellen du anvendte før endringen.

Tilbakebetaling

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. Tilbakebetaling skjer alltid til samme betalingsmåte som benyttes ved den opprinnelige bestillingen, om ikke annet er særskilt avtalt.

Retur

Ved retur bes du opplyse om dette til kundeservice, på e-post [email protected]. Vennligst opplys ordrenummer og returårsak i e-posten. Du kan velge å kontakte oss eller å fylle ut dette standard returskjemaet. Du som kunde er selv ansvarlig for å betale returfrakten, med mindre annet er opplyst. På samme måte som du er ansvarlig for at produktene kommer fram til oss i god tilstand. Du må derfor emballere produktene på en måte som sikrer at produktene ikke skades i transport. Vi anbefaler at du sender varene i sin originalemballasje eller tilsvarende.

Dersom bestillingen ikke hentes på hentestedet innen fristen eller kunden nekter å akseptere den, vil bestillingen bli returnert til vårt lager. I slike tilfeller vil ikke kunden bli belastet for den returnerte bestillingen.

På grunn av hygieniske årsaker, tar vi ikke imot varer som returneres med brutt forsegling. Sørg derfor for at forseglingen er intakt når du sender noe i retur til oss.

Bytte

Produkter kjøpt på estrid.com/no kan ikke byttes.

Returadresse

Mainfreight Warehousing Zaltbommel
Wildemanweg 2,
5301 LT, Zaltbommel
Nederland

Reklamasjonsrett


Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen to måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

 • Retting eller omlevering - Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 • Prisavslag - Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 • Heving - Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Tilbakebetaling ved reklamasjon skjer innen 14 dager. Om du har mottatt en defekt eller et feil produkt ber vi deg vennligst kontakte vår kundeservice på [email protected], så hjelper vi deg videre og finner en løsning på problemet.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold


Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på̊ selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 • Oppfyllelse
  Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 • Heving
  Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

 • Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
  Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 • Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer.

Personopplysninger


Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Les mer i vår Personvernerklæring.

Konfliktløsning


Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Vi vil følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelse ved en eventuell tvist.

Dites bonjour à notre nouveau programme de parrainage!

Parrainez vos ami·es ! Non seulement iels recevront un étui de voyage gratuit, mais vous aurez aussi le droit à 69 NOK de réduction sur votre prochaine commande passée dans le cadre de votre abonnement.